אאא

האם הלכות 'גיד הנשה' קיים גם בעופות? מסתבר שכן. במהלך ביקורת שגרתית לקראת חג-הפסח הבעל"ט שערך הגאון רבי אברהם-דב אויערבאך שליט"א, רבה של טבריה במפעלי 'עוף-טוב' שתחת השגחתו למהדרין של הרב בעמק בית-שאן, הובא לפניו עוף נדיר במיוחד שנמצא ללא זנב.

הרב שבדק קודם לכן את מהלך השחיטה ובדיקת הסכינים עבר לאולם היצור ולעמדה שבה עומדים מפקחי הכשרות הבודקים את 'צומת הגידין' ועמד מקרוב אחר הליכי הבדיקה. והנה בטרם עבר לאולם ההשריה, המליחה וההדחה הביא בפניו אחד המפקחים את העוף המוזר.

מסביר רב המשחטה, הרב דוד סגל: "נתלוותי לרב לסיור בכל שלבי היצור במהלך ביקורת שגרתית שהוא עורך מעת לעת ובעמדת בדיקת 'צומת הגידין' מצא אחד הבודקים עוף ללא זנב. זה מקרה המתרחש לעיתים נדירות וקיימת הנחיה למשגיחים ולבודקים להביא לשאלה את העוף במקרה ויימצא אחד שכזה. הבאתי את העוף לפני הרב שפסק אכן כי עפ"י ההלכה (שו"ע יו"ד סימן סה סעי' ה') חלים הלכות 'גיד הנשה' גם בעופות במקרה שכזה.

ההסבר הוא פשוט; אמנם בגמ' (חולין פט:) נשארת השאלה על עוף שכזה כ'איבעיא דלא איפשטא' אולם מאחר ודין גיד הנשה הוא בבהמות וחיות שיש להן כף עגולה על העצם, משא"כ בעוף שאינו עגול, והספק הוא אם במקרה הוא עגול בעוף מה דינו. וזה העוף שאין לו זנב מוכיח שהכף היא עגולה וממילא חל עליו דין גיד הנשה שזה ספיקא דאורייתא".

העוף המוזר הורד אחר כבוד מפס הייצור והועבר ל'טיפול מיוחד' עפ"י הלכות 'גיד הנשה'.

הגראד אויערבאך בבדיקת סכיני השחיטה
הגראד אויערבאך בבדיקת סכיני השחיטה
הרב אויערבאך ליד עבדת בדיקת 'צומת הגידין'
הרב אויערבאך ליד עבדת בדיקת 'צומת הגידין'