אאא

המאבק בסמארטפון: אנשי הקמפיין נגד מכשירי הסמארטפון, תלו בשבוע שעבר שלטים בהם נכתב "אין כניסה לבעלי אייפון ודומיו", בכניסה לבתי גדולי ישראל בבני ברק ובירושלים. 

בין הבתים בהם נתלו המודעות: בית מרן הגר"ע יוסף שכזכור שוהה בימים אלו בהתאוששות בבית החולים לאחר ניתוח שעבר, בית מרן הגר"ח קנייבסקי, בית הגר"ש אויערבך. ובית הגראי"ל שטיינמן. 

יצויין, כי השלטים שנתלו בשבוע שעבר בחצר ביתו של הגראי"ל שטיינמן, הוסרו כמחצית השעה לאחר פרסומם, ככה"נ על ידי אנשי ביתו של הגראי"ל. 

אולם, למרות הסרתם של השלטים,  ביום חמישי, הגיעו בשנית צעירים מטעם הקמפיין נגד הסמארטפון, ופרסמו את השלטים מחדש. 

עוד באותו הערב, פורסמו בירושלים ובבני ברק שלטים בהם נכתב כי "כל גדולי ישראל תולים שלטים בביתם, מה איתך", כאשר במודעה הובאו תצלומים מבתי גדולי ישראל בהם פורסמה השלטים. 

א, שצפה בתליית השלטים בביתו של מרן הגראי"ל שטיינמן ציין בסרקזם: "המוזר הוא, שלאחר שהשלטים נתלו, הוציאו אותם תולי המודעות מכשיר אייפון, ותיעדו את עבודתם".