אאא

מחר יתקיים בירושלים ´יום תנועות הנוער´. תנועות הנוער הדתיות, ´בני עקיבא´ ו´בני עזרא´, דרשו שבנות לא תופענה בפני המשתתפים. בקשתם נתקבלה.

סיבת ההתנגדות להופעת הבנות, הייתה כמובן - הצניעות. בתנועות הנוער הדתיות טענו כי לא יוכלו להשתתף באירוע בשל בעיית הצניעות. למרבית הפלא, כמעט כל נציגי התנועות הביעו את הסכמתם לבקשת הדתיים.

"האירוע משותף לכל תנועות הנוער, לא ראינו סיבה לא לקבל את בקשתם של הדתיים", אמרו נציגי תנועות חילוניות. "גם תנועת הנוער של בית יעקב הוזמנה לאירוע" הוסיפו אותם גורמים.

ואכן, תנועת הנוער ´בנות בתיה´ של בית יעקב, שהוזמנה אף היא להשתתף באירוע, הודיעה ברגע האחרון כי מבטלת את השתתפותה באירוע.