אאא

בשעות הערב הגיע הרה״ג רבי מרדכי שטרן מזכירה החדש של מועצת גדולי התורה המחודשת של תנועת אגודת ישראל בשליחות רבו מרן האדמו״ר מויזניץ שליט״א אל אחיו האדמו״ר במעונו שבמרכז חסידי ויזניץ ברח׳ עזרא בב״ב על מנת להזמינו להשתתף מחר בכינוס האחדות של מרנן ורבנן גדולי ישראל כחבר מן המניין במועצת החסידית.

הרבי שקיבל את השליח המיוחד בחביבות רבה השיב כי הוא אכן מתכוון בעזרת ה׳ להגיע מחר אל הכינוס ההיסטורי שיתקיים בשעה 17.00 במלון ויזניץ בעיר יחד עם כל גדולי הדור.

לכיכר השבת נודע, כי כבר בשעות הצהריים, כשהגיע מרן האדמו״ר מויזניץ להזמין את אחיו, האדמו״ר הצעיר להשתתף בחתונת נכדו שתתקיים בשבוע הבא, אמר לו הרבי כי הוא מתעתד להגיע אל ישיבת המועצת הנדירה שתתקיים מחר.

יצויין, כי הערב ביקר ח״כ מאיר פרוש אצל כ״ק מרן האדמו״ר מסערט ויזניץ בחיפה על מנת להזמינו אל הכינוס מחר, שלאחריו גם הוא יכהן כחבר במועצת גדולי התורה של התנועה החסידית.