אאא

גם השנה, כבשנים קודמות, לא תאפשר עיריית תל אביב השכרה והחזרה של אופני "תל-אופן" במהלך יום הכיפורים. עם זאת, עיריית תל אביב תאפשר למנויים שנתיים אשר ישכירו זוג אופניים טרם תחילת הצום להחזירם בסיומו, מבלי שייגבה מהם תשלום נוסף.

בהודעה ששלחה הבהירה עיריית תל אביב כי מנויים יומיים ושבועיים אשר ישכירו זוג אופניים לפני כניסת הצום יוכלו להחזירם רק בסופו, ויידרשו לשלם מחיר מלא עבור כל תקופת ההשכרה.

בערב יום הכיפורים (יום שישי), בין השעות 11:00-15:00, השכרת האופניים תתאפשר למנויים שנתיים בלבד ללא תוספת דמי שימוש, והם ידרשו להחזירם על לשעה 00:59 לאחר צאת הצום.

שירות הלקוחות יופסק בשעה 14:00, ולאחר השעה 15:00 לא תתאפר עוד השכרת אופניים. השירות יחזור לפעול בצאת יום הכיפורים בשעה 20:00.