אאא

המתקפות נגד ממשלת לפיד בנט ונתניהו מצד הפוליטיקאים החרדים נמשכות

ח"כ משה גפני פתח את דבריו במליאת הכנסת ועקץ את הדרת הנשים מהממשלה החדשה: "אני בדקתי בהסכמים הקואליציוניים. אז מופיע שהממשלה תפעל למנוע הדרת נשים. ואני גם שמעתי שיש חברי כנסת מהבית היהודי שהגישו הצעת חוק שחלק נכבד מהוועדה למינוי דיינים תהיינה נשים. בסדר, אמרתי, החרדים עכשיו לא בקואליציה, לא בממשלה, הכול בסדר, אפשר לרוץ מהר. בדקתי כמה נשים יש מהבית היהודי שׂרות בממשלה. בדקתי. הרי הגישו חוק על הוועדה למינוי דיינים. והחרדים לא נמצאים, לא מפריעים". 

"אפילו לא אחת. הלכתי ליש עתיד, בכל אופן, מפלגה אינטליגנטית, נשים. כן, הדרת נשים. בדקתי – אחת. הלכתי לליכוד – אחת. הלכתי לישראל ביתנו – אחת. זאת אומרת, החרדים לא הפריעו עד עכשיו. כל מה שקרה זה שלמזלנו ציפי לבני הצטרפה לממשלה, אחרת היו בכלל שלוש נשים, מתוך 23. מה היית משדר לו היית שדרן היום בטלוויזיה, יאיר לפיד? מה היית אומר, החרדים? אין חרדים".

 "טוב, האמת היא שאני חייב סליחה בפני מועצת גדולי התורה אצלנו. אני הופעתי בפני מועצת גדולי התורה – אני מספר לכם את זה באמת בארבע עיניים – ואמרתי להם: תראו, בציונות הדתית יש שני חלקים. יש חלק אחד שהוא באמת קרוב יותר לחילוניים. זה לא הרוב. אבל יש חלק גדול שהוא באמת – אצלו לומדי התורה זה דבר רציני. יש להם ישיבות. לא ישיבות הסדר – לומדי תורה. הם יודעים שעל זה קיים העם היהודי. והם קרובים אלינו בכל הנושאים. רק – אמרתי לגדולי התורה – בהשקפה הם קצת שונים מאתנו. אבל הם אתנו. הם היו אתנו בקדנציה הקודמת, בנושא של לומדי התורה הם אתנו".

 בסיום דבריו קרע גפני את ההסכם הקואליציוני של 'ישראל ביתנו' ו'יש עתיד' ו'הבית היהודי' ואמר: "כמו הספר הלבן".