אאא

יו"ר וועדת הכספים ח"כ ר´ משה גפני מיהדות התורה, הציע היום לקצץ בשכרם של כל בכירי המדינה, כולל חברי הכנסת. הצעה זו באה על רקע הדיון בממשלה בהצעתו של שר האוצר, יובל שטייניץ, לקצץ ב-5% את שכר שרי הממשלה.

גפני אמר כי וועדת הכספים תדון בהצעתו של שר האוצר וכי הוא יעלה הצעה דומה לכלול את חברי הכנסת בתוך מסגרת הקיצוצים, כמו גם את יתר בכירי המדינה, דוגמת הנשיא, המבקר, נגיד בנק ישראל ומנכ"לים.

אם הצעתו של גפני תתקבל החיסכון התקציבי יגדל. שכרם של חברי הכנסת מסתכם כיום בכ-33 אלף שקל בחודש. קיצוץ חודשי של 5% יהווה חיסכון של כ-1,600 שקל בחודש, שהם כ-1.5 מיליון שקל בשנה. קיצוץ שכרם של יתר הבכירים - הנשיא, מבקר המדינה, נגיד בנק ישראל, נשיאת בית המשפט העליון, הרבנים הראשיים ונשיאי בתי המשפט - עשוי לחסוך לקופת המדינה יותר מ-10 מיליון שקל נוספים מדי שנה.

"במצבה הכלכלי של המדינה כאשר מבקשים להעלות את המע"מ על מוצרי צריכה בסיסיים, על התיירות ועל אינספור נושאים אחרים, נכון יהיה לקצץ גם בשכרם של כל הבכירים במדינה. לא רק שרי הממשלה צריכים לקחת את האחריות ולקצץ בשכרם, אלא כל הבכירים שמכירים היטב את המצב הכלכלי ויודעים עד כמה חשוב לצאת מן המשבר מחוזקים, צריכים לקחת אחריות". אמר גפני.