אאא

יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני יוצא היום להגנתו של שר האוצר יובל שטייניץ בנושא התערבות בתי המשפט בנושאים כלכליים מהותיים, ואומר כי "מבלי להיכנס לגופו של עניין או החלטה, לא ניתן לקבל החלטות מרחיקות לכת אשר המשמעות הישירה שלהן היא גם נוגעת לנושאים כלכליים מהותיים".

גפני אמר כי "הרצון לסייע לציבור בנושאים הכלכליים השונים במדינה שווה לכולם, אך בעוד הכנסת הגבילה את עצמה בחקיקה כלכלית הקובעת כי נדרשים 55 חכי"ם כדי לאשר הצעת חוק תקציבית העולה על חמישה מיליון שקל, בית המשפט איננו מוגבל וקובע פסיקות שעלותן רבה מאד לקופת המדינה".

גפני אומר כי החלטות בית המשפט אינן ראויות, מאחר והיא אינה יכולה לראות את התמונה הכלכלית הכוללת של החלטותיה. "למרות שאני תומך בהחלטות אלו של בית המשפט, החלטות כאלו אשר השלכותיהן הכלכליות רחבות, חייבות להתקבל בגוף שרואה ראייה כלכלית רחבה ולא בבית המשפט. אלא אם כן מדובר בהחלטה בלתי חוקתית בעליל, שאז בית המשפט יאמר את דברו".

גפני אמר כי בשל כך יניח הצעת חוק שתגביל את החלטות בית המשפט: "דווקא מי שחרד לגורל הדמוקרטיה ולהפרדת הרשויות במדינה, כדי שיבצעו את תפקידם בצורה הטובה ביותר, צריך להיות מודאג מהחלטות אלו של בית המשפט הגורמות לעלות גבוהה מאד לקופת המדינה, ללא מבט כלכלי רחב".