אאא

יו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב משה גפני, פנה בימים אלו לחשב הכללי באוצר מר שוקי אורן ולרשם העמותות מר אלון בכר, כדי לעצור את התופעה בה בשנים האחרונות נדרשים מוסדות רבים לעבור בדיקות מקבילות ממשרדי ממשלה ולעיתים אף יחידות שונות באותו משרד.

בעקבות פניות רבות שקיבל בנושא, פנה ח"כ הרב גפני לרשם העמותות ולחשב הכללי באוצר בבקשה לקבוע תקנה כי תתבצע בדיקת עומק אחת בתוך פרק זמן שייקבע, ולהעביר את תוצאות הבדיקה לכל הגופים הרלבנטיים, וזאת הן כדי למנוע סבל מיותר מהמוסדות הנחקרים, והן כדי למנוע בזבוז משאבים מיותרים במימון הבדיקות הכפולות ע"י משרדי רואי חשבון חיצוניים.

"באם אין כוונה לעכב תקציבים באמתלאות שווא, וככל הנראה אין כוונה כזאת, יש לדעתי לתת הוראה כי תתבצע בדיקה אחת בתוך פרק זמן שתיקבע, ולהעביר בדיקה זו לכל הגופים", כותב הרב גפני שצירף עדויות ממוסדות שעברו בחמשת השנים האחרונות חמשה בדיקות עומק שונות.