אאא

נלחמים בקיצוץ: ח"כ משה גפני שיגר בסוף השבוע פנייה דחופה ליועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין בדרישה לעצור את הקיצוץ בתקציב עולם הישיבות.

לפי הדיווח ב'דה מרקר', הועדה לענייני ביקורת המדינה תדון ביום שלישי האם קיימת אפליה תקציבית ופוליטית בעולם הישיבות בניגוד לחוק ותבקש חוות דעת ממבקר המדינה.

לטענת אנשי 'יהדות התורה', מהחוזר החודשי של משרד החינוך על התשלום למוסדות תורניים לחודש נובמבר עולה כי בחור בישיבה חרדית מקבל 240 שקלים בחודש ואברך מקבל 432 שקלים.

לעומת זאת, בחור בישיבה ציונית מקבל 864 שקלים, ובישיבות ההסדר בחור מקבל ממשרד החינוך 672 שקלים והן מקבלות השלמה ממשרד הביטחון כך שכל בחור מקבל 1,212 שקלים.

לפי חשבון נוסף שערכה המפלגה, כל בחור בישיבת הסדר מקבל תקציב עבור חמש שנים, למרות שמתוכן 16 חודשים הם שירות צבאי, כך שבחור בעצם מתוקצב על כל חודש בישיבה ב-1,650 שקלים.

במכתבו, כפי שדווח ב'דה מרקר', דורש גפני לעצור את השינויים במבחני התמיכה לישיבות - המבקשים להכפיל את התקציב לישיבות ההסדר וישיבות המעודדות שירות צבאי - בטענה כי התיקונים מבקשים להרע עוד יותר את תקציבי הישיבות, שכבר קוצץ באופן לא שוויוני, לעומת תלמידים המשתייכים למוסדות של הציונות הדתית שאמורים לקבל הטבות באופן חריג.

"התיקונים הללו נועדו לצרכים פוליטיים גרידא, ותיקון מבחני התמיכה נתפר באופן מיוחד למידותיהם של מוסדות מפלגת הבית היהודי", טוען גפני.

גפני טוען עוד כי התמיכה הכפולה של ישיבות הסדר, ממשרד החינוך ומשרד הביטחון, היא אסורה הן על-פי פסיקת בג"ץ והן לפי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ונוהל משרד האוצר.

ממשרד החינוך נמסר כי המשרד פועל במסגרת התקציב שאושר לו על ידי הכנסת והממשלה.