אאא

נגיד בנק ישראל בא אתמול למשכן הכנסת על מנת להשתתף בדיון שיזמה ועדת הכספים בעניין מדיניות הבנק לאור נתוני האינפלציה.

בעוד התערבותו של בנק ישראל בשוק המט"ח עושה כותרות ביומיים האחרונים. ביקשו חברי הועדה לדעת מהי המדיניות של הבנק לגבי הסיכויים להתפרצות אינפלציונית בישראל. זאת, לאור המדדים של החודשים האחרונים שהביאו את האינפלציה בישראל קרוב מאוד לגבול העליון שקבעה לה הממשלה.

יו"ר הוועדה אמר לנגיד כי הנתונים המצטברים מעידים על שיפור במצב המשק ועל תחילתו של מפנה לטובה. אשר על כן ביקשו בוועדה להבין מהי מדיניות בנק ישראל והאם אין חשש שבעקבות הזרמת מיליארדי שקלים לשוק בשל רכישות המט"ח, עלולה האינפלציה לשוב ולהרים ראש.

הנגיד אמר בתגובתו כי האינפלציה בישראל הינה ברובה 'תוצרת חוץ' ונובעת מהעליות במחירי הסחורות בעולם. בעיקר התייחס הנגיד למחירי האנרגיה שעלו בימים האחרונים.

בשיחה ל'כיכר השבת' אומר הבוקר חה"כ גפני כי מסקנות הדיון היו שבנק ישראל ימשיך לעקוב אחרי מצב האינפלציה ויפעל במידת הצורך. "נכון לעכשיו", אומר גפני, "המיתון נבלם, המצב ממנו חששנו, כבר לא מאיים על הכלכלה הישראלית".

ומה הם הצעדים האופרטיביים של בנק ישראל?

"הנגיד לא הצהיר על צעדים מיידים, והבנק יעקוב אחרי המדדים הבאים ובמידת הצורך יפעל".


תיתכן העלאה בריבית?

"הנגיד לא אמר דבר כזה. אבל צריך לראות מה יהיה בחודשים הקרובים".


האבטלה לא מגלה סימנים של יציאה מהמיתון.

"נכון, היא עוד עלולה להחריף. אבל יש לאזרחים, גם המובטלים, כסף לקנות, בגלל שהממשלה הגדילה את הוצאותיה, הגדילה את הגרעון, אישרנו הרבה תוכניות ממשלתיות למלחמה באבטלה, וזה מאפשר למחירים לעלות בטווח הקצר".

מהו יעד האינפלציה של בנק ישראל?

"האמת היא שהנגיד אמר לי שהבנק קיווה שהאינפלציה לא תעבור את ה-2%. להיפך, הוא חשש מדיפלציה בגלל המדדים של החודשים הראשונים של השנה. אבל עדיין האינפלציה נמצאת בתוך הגבולות שקבעה לה הממשלה".

כך או כך, גפני אופטימי לגבי העתיד. אופטימי וזהיר.