אאא

הנאומים המשמימים, ההצבעות הארוכות והדיונים שלא נגמרו על תקציב המדינה, זכו לכותרות בכל כלי התקשורת.

כולם קראו על חברי הכנסת ועוזריהם שנאלצו לבלות את הלילה במשכן. אבל אף אחד לא זכר את עובדי המשכן המסורים שנאלצו גם הם לבלות את הלילה עם נבחרי העם.

היחיד שזכר את אלו היה חה"כ גפני שבדיון מסכם במליאה, ביקש להודות לאנשים האלמוניים האלו. "אני מבקש לסיים בנימה אישית, ישנם עשרות סדרנים בכנסת, מאבטחים ועובדים מסורים שעושים מלאכה מסורה על מנת לאפשר לנו לעשות את שליחותנו כשליחי ציבור, אני רוצה לומר להם מעל במת הכנסת, כי אילולא עבודתם הנעשית בצנעה ובמקצועיות נדירה לא יכולנו לעשות את שליחותנו כפי שהיינו צריכים. מותר לומר גם להם תודה, מעל במת הכנסת".