אאא

פנאל מרתק נערך בירושלים ביוזמת מכון ליר, בהשתתפות חברי-הכנסת הרב משה גפני וחבר-הכנסת אחמד טיבי.

במהלך נאומו, דיבר גפני על  החוק שאמור לסייע ליועצות המס החרדיות. "פלסנר מקדימה ישר תקף אותי ואמר שעשיתי קומבינה עם נתניהו", אמר גפני.

כזכור, לפני מספר שבועות הצליח גפני להכניס לחוק ההסדרים את הסדרת מעמדן של יועצות המס החרדיות (סעיף 50 בחוק). תעודות בהן הן מחזיקות יוכרו לצורך הכרת מעמדן כיועצות מס.

הצהרה מפתיעה של גפני, הייתה בנוגע לשוק העבודה החרדי. גפני הצהיר כי הוא מעודד יציאת גברים חרדים לשוק העבודה. "אני תומך ומסייע להשיג תקציבים למען כלל הציבור החרדי", אמר.

"המדינה מקשה על העובדים החרדים שמנסים להקלט במקומות עבודה", התלונן. בוידאו, המתפרסם כאן לראשונה, סקר את פעילותו בועדת הכספים. בתום נאום ארוך זכה למחיאות כפיים מקהל הסטודנטים שנכח בפנאל המיוחד.

דברים אלו, של גפנים, מנוגדים לאנגד´ה הליטאית אותה הוא מייצג בכנסת. בשבועות האחרונים, בפרט לאחר השקת מוסף "חרדים 2010" של השבועון "משפחה" (מוסף שעסק בחרדים ועבודה) - החל "יתד נאמן" להילחם ברעיון של יציאת חרדים לצאת לעבודה.