אאא

המתח בין שר המשפטים יעקב נאמן, לבין הנציגים החרדים בכנסת מגיע לשיא, כאשר יו"ר ועדת הכספים חה"כ משה גפני, מסרב היום לאשר את בקשת משרד המשפטים לאישור תקציב לעשרות שופטים חדשים.

הנימוק של גפני לאי-אישור התקציב, נעוץ במניעת כינוס הועדה למינוי דיינים על ידי השר יעקב נאמן, וזאת עקב אי-כניעתם של הנציגים החרדים לדרישותיו באשר לזהותם של הדיינים החדשים.

מערכת היחסים העכורה השוררת בין הנציגות החרדית לבין השר נאמן, אינה מתבטאת רק באי כינוסה של הועדה למינוי דיינים. בין היתר זועמים בסיעות החרדיות על האופן "הרמאותי" לדבריהם, בו מינה השר את הרב דיכובסקי למנכ"ל בתי הדין הרבניים, תוך מחטף והבטחה כי המדובר רק במילוי מקום זמני.

לזה מצטרפת גם פרשת "הוועדה לבחינת מירוץ הסמכויות", האמורה להחליט בסוגיית הסמכויות בין בתי הדין לבתי המשפט למשפחה, כאשר הוועדה הזו מונתה מאחורי גבו של הרה"ר הגרש"מ עמאר, תוך אי שיתוף נציגות דיינית מכובדת מחד, ושילוב בעלי דעות קיצוניות כנגד בתי הדין הרבניים מאידך.

כיצד יגמר הסכסוך? ככל הנראה תידרש התערבותו של ראש הממשלה בפרשה, לאחר שחה"כ גפני כבר הודיע כי פנה אלו בנושא.

מנגד, פרשה אחרת שנגמרה היום בשלום, הינה זו של סוגיית הפיקוח על הכספים המועברים למרכז רבין ומרכז פרס. בשבוע שעבר סירב גפני לאשר את העברת הכספים, ודרש לפיקוח דומה לזה המופעל כנגד הישיבות, היום נתרצה גפני והעביר את התקציב, לאחר שקביל "תשובות מספקות" מהאוצר.