אאא

רגע לפני חופשת הקיץ, מתבשרים עובדי ההוראה החרדים, כי בדומה להסכם אותו השיגו עובדי ההוראה החילונים, לא יקוצצו דמי ההבראה לעובדים המאוגדים בארגוני המורים החרדים.

כזכור, אישרה השבוע מליאת הכנסת את הצעת החוק הקובעת קיצוץ בחמישים אחוזים מדמי ההבראה לכל העובדים במגזר הציבורי בשנה זו ובשנה הבאה. החוק שהובא לאישור הכנסת, הינו חלק מעסקת החבילה של משרד האוצר ו´הסתדרות העובדים´, שסוכמה במסגרת תקציב המדינה.

למרות שהמורים נכללים בקטגוריה כמו שאר העובדים במגזר הציבורי, הגיעו ראשי ארגוני המורים במגזר הכללי, לסיכום עם האוצר, כי קיצוץ דמי ההבראה, לא יחולו על עובדי ההוראה.

כחלופה לקיצוץ בדמי ההבראה סוכם, כי תוקפא חלקית העלאת שכר המורים בשנתיים הקרובות, כך שהנטל לא יחולק בצורה שוויונית ובלתי הגיונית בין האוכלוסיות החזקות במשק, לבין המורים והאוכלוסיות החלשות יותר. הקיצוץ בפועל ייעשה בהתאם לרמת ההכנסה של המורים.

אלא שההסכם המוציא את המורים מרשימת מקוצצי דמי ההבראה, כולל רק את העובדים המאוגדים במסגרת הסתדרות המורים, ולא את המורים המאוגדים בארגוני המורים החרדים.

בעקבות כך, הגיע יו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב משה גפני לסיכום עם הממונה על השכר במשרד האוצר מר אילן לוין, כי גם עובדי ההוראה החרדים יכללו בהסכם עם ההסתדרות, וכי לא יקוצצו דמי ההבראה למורים במערכות החינוך החרדיות.