אאא

בדיון סוער בוועדת שקד, תקף ח"כ משה גפני את רעיון "1,800 העילויים", שרק הם אמורים להישאר באוהלה של תורה - מעבר ל-3 שנים לאחר גיל 18 - על פי  החוק החדש. 

גפני תקף: "איך אפשר לקבוע 1,800 מתמידים? לו אני הייתי משרד המשפטים' לא הייתי נותן לקבוע סעיף כזה. שמישהו יסביר לי איך באים לשני אנשים במדינת ישראל ואומרים הוא מתאים והוא לא מתאים. איך עושים את ההבחנה הזו, מבחינה משפטית".

בהמשך הבהיר גפני, כי השתתפות הנציגים החרדים בדיוני הוועדה, אינה ברורה מאליה, ואיים כי הנציגים החרדים יעזבו את הוועדה: "יש שלב שבו אנחנו נקום ונעזוב את הוועדה הזו, השלב הזה יהיה ברגע שאנחנו נגיע למסקנה שאין בכך ערך. אנחנו נקום ונעזוב את הוועדה והתורה תמשיך בעם ישראל איתכם או בלעדיכם".

גפני הסביר לנוכחים את מהות לימוד התורה, כאשר במהלך הדיונים הושווה לימוד התורה ללימודים אקדמיים: "עם כל הכבוד ללימודים אקדמיים, לימוד תורה זה משהו אחר, זה לא רפואה ולא הנדסה. אם לא לימוד תורה לא היינו כאן, לא עופר שלח ולא אני. זה ערך שונה".