אאא

דאגה בישיבת עטרת ישראל: בשבוע האחרון אושפז בבית החולים הדסה עין כרם הגאון רבי בן ציון אזרחי מרבני ישיבת עטרת ישראל בירושלים ובנו של הגרב"מ אזרחי ראש הישיבה, כשהוא זקוק לרחמי שמים מרובים.

הרב אזרחי, המוסר שיעורים בישיבה, שב לאחרונה מגיוס כספים אצל נגידי עם בחו"ל לטובת החזקת הישיבה והמוסדות. לפני כשבועיים הוא חש ברע ולאחר שהכאבים בגופו המשיכו הגיע לבית החולים שם אובחן כי הוא סובל ממחלה קשה.

בימים הקרובים יערכו טובי הפרופסורים בהדסה התייעצויות רפואיות באשר למצבו הבריאותי של הרב אזרחי ויוחלט על המשך הטיפול. במהלך השבת, שהו לצידו של הרב בני משפחתו ותלמידיו שסעדו אותו ועודדו אותו.

יצויין, כי בשנתיים האחרונות אושפז מספר פעמים בבית החולים אביו הגרב"מ אזרחי שאף היה שרוי בסכנת חיים אולם בחסדי שמיים ובזכות התפילות ניצל ושב לאיתנו וכיום חזר לנהל ולהנהיג את תלמידי הישיבה ביד רמה כשהוא מוסר שיעורים, וועדים ושיחות מוסר תמידים כסדרן.

מנהלי הישיבה ומקורביו קוראים לציבור להתפלל ולבקש רחמי שמיים מרובים בעבור הרב בן ציון בן שולמית מחלה לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל. בנוסף, יתקיימו תפילות לרפואתו בהיכל הישיבה וכן על יד הכותל המערבי.