אאא

מפתיע לשמוע שדובר אל-קעידא יהודי, אבל מפתיע פי כמה לשמוע שבן לאדן גם יהודי, גם סגנו יהודי, אשתו ממוצא יהודי, ואפילו שכניו למערה גם הם יהודים.

האמנם? ובכן, לא בטוח, אבל יתכן מאד. חוקרים רבים שניסו לעלות על עקבותיהם של עשרת השבטים, מצאו הוכחות רבות לכך שדווקא תושבי אפגניסטאן הם מבני ישראל שגלו מהארץ על ידי מלך אשור.

מקום של כבוד במחקרים, יש לספר אור חדש בציון, שחקר רבות את מקומם של עשרת השבטים, והקדיש פרק ארוך לתושבי אפגניסטאן, פרק שכולו ראיות ועדיות על מנהגים שונים הדומים למנהגי ישראל, ועל מסורות שונות, ומפאת חוסר וקוצר המקום, לא נביא כאן את דבריו, אלא נסמוך על הקורא המתעניין שימצא את הספר.

מחבר הפירוש למשניות - תפארת ישראל, כתב במסכת סנהדרין שתושבי אפגניסטן הם השבטים שגלו. ראיות לכך הוא לא הביא. מנין ידע? אולי מסורת מאבותיו.

הרב משה יאיר וינשטוק, המקובל הנודע, חקר גם הוא רבות את קורות עשרת השבטים. באחד ממחקריו כתב, שיש בין תושבי אפגניסטאן כאלו שטוענים שהם מבני עשרת השבטים, וידעו אפילו לספר על ראש הקהילה לפני אלפי שנים, קאיס שמו, שהחזיק בידיו כתב יוחסין של 47 דורות עד שאול המלך. שאול המלך כידוע היה משבט בנימין. קאיס מת בשנת 662 לספירה.

הרב וינשטוק הביא בספרו מנהגים רבים שדומים למנהגי ישראל, ביניהם מילה ביום השמיני בניגוד לרוב המוסלמים שלא מקפידים על היום השמיני אלא מלים בגיל מבוגר יותר. פאות שהיו על לחייהם, וצורת חנוכיה שהיתה לרוב רקומה על בגדיהם, הם ראיה לא קטנה לכך שיש להם קשר לעם ישראל. כמו כן נהגו נשותיהם להדליק נר בכל יום שישי, וללכת לרחוץ בבריכה לאחר ימי נדותן.

כמו כן טוען הרב וינשטוק, שפניהם של האפגנים דומים לפני בני ישראל. צאו ותראו.

באחת העדויות, הביא שם הרב וינשטוק ממר אברהם כהן, ששמע מפי המלך חביב, אחד המלכים שם בעבר, שאמר שהוא מצאצאי בנימין, וכן שאר המלכים בשושלת.

ומסעות בלי הנוסע הדגול אי אפשר. רבי בנימין מטודלה כתב שעשרת השבטים נמצאים על נהר גוזן, וכמו שכתוב בספר מלכים (ב יז ו) שמלך אשור שלמנאסר הגלה בגלות הראשונה לנהר גוזן, נהר גוזן מזוהה כיום עם העיר משהד האירנית הקרובה לאפגניסטן (אולי בעצם גם אמחדינג´אד יהודי?). נשיאם בתקופת רבי בנימין מטודלא ר´ יוסף אמרכלא שהיה תלמיד חכם, וכן היו לדבריו ביניהם תלמידי חכמים רבים.

יש כאלו שטוענים שיש עיירות בגבול פקיסטן ואפגניסטאן ששמותם הם כשמות השבטים. לא בדקנו במפה.

וכבר אמר יהודי אחד, אולי בן לאדן יהודי ואולי לא, אבל הוא ודאי קשה עורף.