אאא

ב-2006 מצא מבקר המדינה שעובד רכבת הוסמך לתפקיד נהג קטר על ידי דודו, שהיה ממונה פיקוח והדרכת נהגים ארצי. הדוד בחן את העובד ואישר כי עבר את הבחינה בהצלחה. המבקר נזף ברכבת על הנוהל. בבדיקה שנערכה בשנה שעברה התברר כי נהג הקטר קיבל תפקיד חדש - נהג רכבת מטען, וגם הפעם הוא נבחן והוסמך על ידי הדוד המיטיב.

האנקדוטה הקטנה הזאת מופיעה במסגרת ממצאי הבדיקה של נוהלי ההכשרה, הבטיחות והענישה ברכבת ישראל. היא מדגימה כך נדמה את תחלואי הרכבת ואת הזלזול המופגן בדוחות מבקר המדינה. הבדיקה שנערכה ב-2011 נעשתה כבדיקת מעקב, חמש שנים לאחר שהמבקר פרסם דוח קשה על מחדלי הבטיחות ברכבת. השורה התחתונה: הרכבת טרם תיקנה חלק ניכר מהליקויים. "בין היתר", כותב המבקר, "החברה לא פעלה ליישום מנגנוני הרתעה הולמים למניעת אירועים בטיחותיים שמקורם בכשל בהתנהגותם של עובדיה".

הממצאים החמורים ביותר בדוח על הרכבת נוגעים דווקא למשרד התחבורה, שלפי המבקר לא הסדיר בחקיקה את נושא מתן הרישיונות לנהגי רכבת ואין הסדרה של תחומים חיוניים כמו ציות לרמזור אדום או הובלת חומרים מסוכנים ברכבת. "בפועל הרכבת עדיין מפקחת על עצמה", כותב המבקר. יצוין כי ביוני 2011, לקראת סיום בדיקת המבקר, אישר דירקטוריון הרכבת תוכנית בטיחות חדשה לחברה.

הסדרי פרישה של בכירים הוא תחום נוסף שבו התגלו חריגות רבות שנגרמו כתוצאה מהתנהלותה החובבנית של הרכבת. הבדיקה העלתה כי ברכבת אין נהלים לקביעת הסדרי הפרישה המוקדמת ואין הנחיות לקביעת גובה מענקי הפרישה והפיצויים שיוענקו לבכירים המועסקים בחוזים אישיים.