אאא

על פי חוק הרבנות הראשית וחוק הונאה בכשרות, המדינה אמורה להגן על שומרי הכשרות מהונאה. הדוח השנתי של מבקר המדינה עוסק בחלקו ביישום של החוק הזה ממש, והממצאים - מדאיגים.

כדי לראות אם ניתן לסמוך על תעודות הכשרות הממוסגרות בכניסה למסעדות ומטבחים ציבוריים, יצא מבקר המדינה ללמוד על מצב הכשרות ומעניקי הכשרות בשלוש מועצות מקומיות שונות - מדגמיות: ירושלים, חיפה וראשון לציון. צדיקים החוקרים לא מצאו באף אחת מהמועצות.

המבקר כותב, "בשלוש המועצות הדתיות שנבדקו נמצאו ליקויים במתן תעודות הכשר". או בקיצור -המועצות לא ממש כשירות ועל פי הדוח, הן די מסריחות.

הבעיות, לפי הדוח, מתחילות מהראש, מהיושבים במשרדי המועצות הדתיות. ראשית לבירה - ירושלים: "מאז 2003 לא אוישה משרת רב ראשי בירושלים, בהיעדר רב ראשי או רב הממונה לחתום על תעודות הכשר, הונפקו תעודות הכשר שלא בהתאם לחוק האיסור הונאה בכשרות. מי שהנפיק לתושבי ירושלים את תעודות הכשרות הם אנשים שלא הוסמכו לכך".

במועצה של חיפה המצב לא יותר טוב. שם קיים כבר ארבע שנים סכסוך בין הרב הספרדי לרב האשכנזי, שהשבית את המחלקה. הדו"ח גם קובע ש "תושבי ראשון לציון שומרי הכשרות סבלו מכך שבמשך 11 שנה לא נחתמו בעיר תעודות כשרות של המוסמכים לכך".

עבירת הונאה בכשרות היא עבירה פלילית שכרוכה על פי חוק בעונש מאסר, אבל משום מה, החוק לא מרתיע איש.