אאא

מבקר מפלגת הליכוד, עו"ד שי גלילי, חיבר דו"ח פנימי ולפיו רו"ח משה ליאון פעל בניגוד עניינים בעת שהתמודד לראשות עיריית ירושלים מטעם מפלגת הליכוד ביתנו, וזאת בעקבות ששותפו למשרד רואה החשבון נתן שירותי ראיית חשבון למפלגה שהריצה את ליאון.

המבקר פנה למועמד בכדי שיסביר את פשר ניגוד העניינים, אך הסבריו לא סיפקו אותו. לפי ההסבר שנתן ליאון, שותפו לא היה מעורב בהכנסת ההסכם בין המפלגות ישראל ביתנו והליכוד ולא היה מעורב בקביעת התקציב שהוקצה לרשימה המשותפת ולא העניק ראיית חשבון לרשימה המשותפת. כך עולה מהדיווח ב-News1.

המבקר כתב וקבע כי "לאחר עיון בנתונים האמורים, לרבות בתגובת משרדו של מר ליאון, עולה חשש סביר לניגוד עניינים פוטנציאלי בפועלו של מר ליאון עת שבכובעו האחד כיהן כמועמד לראשות עיריית ירושלים בתמיכת ובמימון המפלגה ובכובעו השני כיהן כשותף במשרד ראיית החשבון שהיה אחראי על הנהלת החשבונות במפלגה".

"לדידי, מדובר ברציונלים זהים, הגם שמדובר על נותן שירות מקצועי, שמשרדו אחראי על חלוקת הנהלת החשבונות של המפלגה. באשר, לא יהא חולק כי בעת שנותן שירותים מקצועי מכהן במקביל גם כמועמד המפלגה לראשות העירייה, זה האחרון עלול לזכות למעמד מועדף וליתרון בלתי הוגן לכל הפחות בחלוקת תקציבים שבין מועמדי המפלגה ברשויות המקומיות השונות, מחמת יחסי העבודה השוטפים ויחסי תלות הדדית עם גורמי המפלגה, אף אם באופן פורמלי הוא לא היה מעורב בניהול התקציבים הספציפי". הוסיף המבקר.

במטרה לדחות את טענותיו של ליאון שלא קיבל הטבה ממפלגת הליכוד בשל טיפול משרדו בחשבונות המפלגה, ציטט המבקר את דברי נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט אהרון ברק, שכתב כי "מטרת הכלל היא למנוע את הרע בטרם יארע. הכלל - צופה פני עתיד. אין זה מעלה או מוריד אם בפועל שיקול הדעת הוא ראוי. גם אין זה מעלה או מוריד אם בפועל נגרם נזק או הוענקה טובה לזה שלמענו פועלים".

בשל כל זאת, המליץ המבקר הפנימי של הליכוד בפני מנכ"ל המפלגה לקבוע נהלים ברורים שיאסרו על כל נותן שירותים למפלגה להציג מועמדותו לכל תפקיד ציבורי מטעם המפלגה. "זאת, לשם שמקרה מסוג זה, המציב את נותן השירותים בניגוד עניינים מובנה, לא יישנה בעתיד", לשון הדו"ח.

ביקשנו את תגובתו של משה ליאון, אך זה בחר שלא להגיב.