אאא

רבות התלבטתי אם להיכנס בכלל לעניין הזה ולכתוב את התגובה הבאה. מלכתחילה ראיתי את העיסוק בנושא זה של פאות כרדוד ומגוחך אך היות שבאתר הוא הולך וצובר תאוצה (ראו כמות התגובות והתגובות לתגובות) חשוב לי להבהיר כמה דברים חשובים שנדמה לי שקצת שכחנו מהם.

נושא כיסוי הראש ואופני כיסוי הראש האפשריים הוא נושא הלכתי. ככזה, המקום לדיון עליו הוא בבית המדרש אצל הרבנים פוסקי ההלכה, בודאי לא בפשקווילים המרוחים על כל רחובות גאולה או השומר, ובודאי ובוודאי לא נתון להכרעה באמצעות שיח יושבי קרנות (ויסלחו לי כל המטקבקים...).

כמו כל נושא הלכתי אחר ישנן דעות לכאן ולכאן, יש מתירים ויש אוסרים, יש מקלים ויש מחמירים ומי שיראת השמים היא שמנחה אותו ילך ויוועץ בפוסק הלכה מוסמך שיורהו את אשר יעשה (או בעיקר, תעשה). לקחת עניין הלכתי ומתוך 'עמרצות' גמורה להפוך אותו לכלי ניגוח, זה לא רציני ולא ראוי - זה בעיקר לא יהודי.

כל ה'חמים' לעניין, למה דווקא נושא זה מחמם אתכם עד שאתם יוצאים נגדו בשצף קצף? באמת זה מה שמדאיג אתכם, המחלקות האונקולוגיות? אליבא דהפשקווילים יש עוד סיבה אחת לפחות מה גורם לסרטן, (רמז, אפילו הגימטריא תוכיח...) למה מזה אתם מתעלמים?

ואם אתם יותר צדיקים ורוצים לצטט הוכחות מהמקורות דווקא, אז ישנם אין ספור הוכחות לכל דבר: גשמים לדוגמא, נעצרים גם בעוון נדרים, גם בעוון תרומות ומעשרות, גם בשביל מספרי לשון הרע, גם בעוון גזל ומי מתיימר לדעת חשבונות שמים...

בדיוק כפי שאיננו רואים כתובות מרוחות על הקיר בעד או נגד שחיטת בית יוסף או כל נושא הלכתי אחר גם את הפולמוס על הפאות יש להחזיר לפרופורציות הנכונות, ובעיקר למקום הנכון - אל תוך כתלי בית המדרש. וכל המשכילים - ראוי להם לדום בעת הזאת ובמקום הזה...