אאא

המאבק על אופיו של בית-הכנסת הגדול בחיפה הוכרע השבוע בניצחון מוחץ לקהילה החרדית. כידוע, משפט ארוך ומתיש ניהלה עירית חיפה נגד מוסדות בעלזא, אשר על-פי טענתם פלשה לבנין בית הכנסת הגדול שעמד שומם שנים רבות.

חברי הנהלת מוסדות בעלזא בחיפה בראשות הדומ"צ הגאון רבי בערל רכניצר שליט"א אשר ראו בברכה השרויה בקהילת בעלזא המתפתחת בשנים האחרונות בעיר, חיפשו אחר מקום מרווח לתורה ולתפילה, ובהסכמת הנהלת בית-הכנסת הגדול להתפלל במקום.

על-פי הסיכום עם הנהלת בית הכנסת הגדול, המקום יופעל על-ידי בעלזא, כשבמקביל יישארו הסמכויות בידי ההנהלה הוותיקה. וכך החלו להתקיים במקום מנייני תפילה מדי יום, בהשתתפות יהודים מקומיים מכל גווני הקשת.

אך דווקא כשההצלחה היתה בשיאה, ראש העיר יונה יהב התעורר לפתע, וטען בתוקף שהבניין שאת שטחו תרם בזמנו הברון רוטשילד רשום בטאבו על שם עיריית חיפה, ולכן הסיכומים עם חסידי בעלזא אינם קיימים עוד. וכך הוצא צוו פינוי ששוגר אל הרב אליעזר נחמן.

השבוע הגיעה הסאגה הזאת לסיומה. בפסק דין מנומק היטב, הסביר השופט כי זכותה של מוסדות בעלזא להשתמש במקום בטח לאור העובדה שבית-הכנסת משמש את כל החוגים בעיר.

עם קבלת הבשורה המשמחת, פרצו המתפללים בשירה על הנצחון במשפט.

חסידי בעלזא וזקני תושבי העיר ציינו ברגש את העובדה אשר זכו לחדש את המקום אשר בו התפלל וערך השולחנות כ"ק אדמו"ר רבי אהרן מבעלזא זצוק"ל בעלותו לארצנו הקדושה יחד עם אחיו הגה"ק רבי מרדכי מבילגורייא זצוק"ל בשבת שירה תש"ד.