אאא

בעוד עובדי המגזר הציבורי החברים בהסתדרות יאלצו לוותר לצמיתות על חלק מדמי ההבראה שלהם בשנתיים הקרובות בהתאם לעסקת החבילה שחתם עופר עיני בשמם עם האוצר, עובדי ההוראה החברים בהסתדרות המורים שאינם כפופים להסתדרות הצליחו להגיע להסכם עם האוצר, לפיו לא יקוצצו דמי ההבראה ממשכורותיהם בקיץ הקרוב ובזה שלאחריו, ואילו תוספת היוקר בשיעור של 1.5% שהיה עליהם לקבל החל מספטמבר 2009, תידחה ותשולם רק החל מ-2011.

מזכ"ל הסתדרות המורים, יוסי ווסרמן טוען כי עדיף למורים לדחות את תשלום תוספת היוקר במקום לוותר על דמי ההבראה, שכן תוספת היוקר תורגש פחות בכיס מאשר דמי ההבראה שהם חלק משמעותי ממשכורתו של מורה במשך השנה.

הסדר זה אליו הגיעו האוצר והסתדרות המורים לא יחול על המורים החברים בארגון המורים, בו חברים מרבית המורים העל-יסודיים. האוצר למעשה מנהל מו"מ עם כל ארגון יציג בנפרד. כך יקל עליו יותר לצמצמם למינימום את כוחם של הוועדים ולהביא למקסימום את השתתפותם בקיצוצים המתחייבים כתוצאה מהמשבר הכלכלי.