אאא

בעוד שבוע יתחילו המוני בית ישראל את לימוד הדף היומי במסכת בבא בתרא.

במסכת זו מתבררות סוגיות רבות שחלקן הגדול דורש סיוע ויזואלי. בין השאר נידונות הסוגיות הבאות המהוות אבן יסוד לדיני שכנים וחובותיהם המשותפים כבני חצר אחת, נזקי ראיה, דיני נחלות וירושות, ודיני ערבות השונים לצד עוד עשרות נושאים אקטואליים ומעשיים.

לשם כך הוסיפו ב'מאורות' את יצירת המופת הייחודית - 'המאור המבואר', בו מעל מאה תמונות המחשה תלת ממדיות המבהירות את הדינים המוקשים הנידונים בסוגיות שבמסכת. כך, מיקומם המדויק של חלונות השכן בבניין ממול, תוספות בניה ומפלסים מקבילים, דין רכוש משותף וזכויות השכנים בו, הם רק חלק מהסוגיות המעשיות המבוארות היטב באותן שלל תמונות ייחודיות שעמל רב הושקע בהן כדי להוציא לפני קהל הלומדים דבר נאה ומתקבל.

בימים אלו מבצעים במאורות את המשלוח האחרון לאירופה וארה"ב, לאחר שכבר בימי בין הזמנים נשלחו אלפי גמרות מהמסכת החדשה ליעדים רבים ברחבי הגלובוס.

להלן דוגמית קטנה משלל התמונות שבחוברת: