אאא

דרמה בבד”צ "שארית ישראל": חברי הבד"צ הוותיקים החרימו את אסיפת הבד"צ שנערכה הערב (רביעי) ונועדה להתקיים בהשתתפות הרבנים הוותיקים והחדשים יחד.

כזכור, בתחילת השבוע שעבר מונו בהוראת מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, חברי בד"צ חדשים, הרבנים הגאונים רבי ישראל זיכרמן, רבי יחיאל במברגר ורבי אברהם רובין.

אתמול הודיע מנהל הכשרות גבריאל שרמן על אסיפה שתערך היום בשעה 16:00 במשרדי הכשרות ברחוב שלמה המלך בבני ברק.

לאסיפה הוזמנו חברי הבד”"צ הוותיקים והחדשים, אלא שבפועל הגיעו לאסיפה רק חבר הבד"צ הוותיק הגר"צ וובר והחברים החדשים. החברים הוותיקים, הגר"ע אוירבעך, הגר"מ גרוס, הגר"א דינר והגר"צ שינקר, לא הגיעו להשתתף באסיפה.

ל"כיכר השבת" נודע כי עד הרגע האחרון היו ניסיונות להגיע להבנות ובשל כך האסיפה נדחתה לשעה 18:00 בערב אך הניסיונות כשלו.

בעקבות ההחרמה של הדיינים הוותיקים, מיקום האסיפה הועתק ממשרדי הבד"צ למעונו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, שם היא נערכה בהשתתפותו.

עו"ד רפי שטוב המייצג את הרבנים הוותיקים שיגר מכתב בשם חברי הבד"צ הנעדרים כי לאסיפה אין תוקף חוקי והרבנים מתנגדים לה.

 

במכתבו, ששיגר אל רפאל מנת, ממנהלי מערכת הכשרות, כותב עו"ד שטוב: "בשם הגאונים שליט"א חברי הבד"צ שארית ישראל, הגר"ע אויערבך, הגר"מ גרוס, הגר"א הלוי דינר, והגר"צ שינקר, להלן הבד"צ, הנני לפנות אליך כדלהלן".

"סובבת, בכחש, את הגאון הרב עזריאל אויערבך שליט”א ואת הגאונים חברי הבד”צ שליט”א", טוען עו"ד שוב, "באת בפני הגאון שליט"א אמרת כי, לצורך מסויים אתה צריך לפרק זמן, אישור כי המניות שביד הגאון שליט"א יופקדו בידך ואמרת כי אתה תחזירם לו. לאחר ימים ביקש הגאון שליט"א כי האישור יוחזר לידיו והבטחת פעם אחר פעם כי אתה מחזיר ולשוא, התחמקת והשתמטת מלהחזיר".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

עו"ד שטוב ממשיך וכותב כי "לא זו בלבד שעדיין לא החזרת את הטופס הנ"ל אלא, שהתרת לעצמך לדווח לרשם החברות כי, אתה הוא הבעלים על מניותיו של הגאון שליט"א".

"המשכת את הפעילות העבריינית והעברת לרשם החברות מסמך כוזב לפיו, התנהלה אסיפה כללית של החברה, וכאילו 'האסיפה הכללית' אישרה את העברת מניותיו של הגאון שליט"א לבעלותך", מאשים עו"ד שטוב, "אסיפה כללית חוקית לא התנהלה בין השאר משום שהגר"א דינר לא הוזמן".

"הגאונים הנ"ל שליט"א מורים לך בזאת להימנע מלייצג אותם ואו את החברה בפני כל גורם מכל סוג וזאת, עד שיוחזרו כל המניות לשליטת הבעלים עד לביטול 'פרוטקול המחטף' ועד לבירור הנעשה", דורש עו"ד שטוב ומוסיף כי "עליך להודיע לאלתר כי אתה מציית לחברי הבד"צ שליט"א".

"חוסר ציות מצידך להוראות הרבנים הגאונים שליט"א כמפורט במכתב זה יגרום לנקיטת אמצעים מתבקשים", משגר עו"ד שטוב איום.

ניסיונותינו להשיג את תגובת רפי מנת להאשמות, לא צלחו.