אאא

אין לי ציפיות מש"ס בכל הנוגע לטיפול באפליה העדתית במוסדות החרדים, את זה כל מכרי יודעים, אך עדיין אני עוקב בדאגה, אחר הפרסומים על המו"מ הקואליציוני המתגבש בירושלים. חברים ומכרים קרובים מתפלאים ושואלים אותי, מה לי ולדאגה זו? היות והם שמעו ממני ולא פעם, שש"ס לא היתה מעולם וכלל הנראה גם לא תהיה כתובת רצינית לפתרון המצוקה הזו, שאיני מצפה שש"ס אכן תעשה משהו לטיפול בתופעה - למעט שימוש בבעיית האפליה בערב הבחירות (מי אמר אלעד?) ואיפסון/איחסון ההתעסקות בבעיה עד הבחירות הבאות שיבואו עלינו לשלום, טיפול? מי בכלל חשב על זה שם?

כן, והאמת חייבת להיאמר, איני סומך על ש"ס בכלל ועל אריה דרעי בפרט בטיפול ובמאבק באפליה. אינני חושב שהם יעשו את המוטל עליהם, ויממשו את הטיקט היחיד שהוא בסיס ייסודם וקיומם. אינני חושב שהם ניחנו באומץ-לב הראוי לביצוע טיפול עומק בתופעה. אני משוכנע שהם שרויים עמוק-עמוק בתרדמת "ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם"... ולצערי, הם נמצאים בניגוד עניינים אישי, עמוק ומובנה בטיפול בתופעה שעה שבנותיהם לומדות במוסדות הדגל הליטאיים.

אם כן, הדרא קושיא לדוכתא, מה לי ולדאגתי, מה לי אם בתיק החינוך החרדי יחזיק נציג דגל התורה או נציג ש"ס??? היש הבדל ביניהם???

אכן, עם כל חוסר האימון שיש לי בתנועת ש"ס ומנהיגיה הפוליטיים לטיפול בתופעה, לצערי, לפי ה"ספינים" המופצים ככל הנראה מסביבות ש"ס, המסכימים לפשרה וויתור על תיק החינוך החרדי תמורת כופתאות בתחום התכנון, כי ש"ס היא זו שיודעת שאינה יכולה לטפל בתופעת האפליה במוסדות החינוך והסמינרים, ויש בכך הודאת בעל דין של ממש ותעודת עניות לתנועה.

ויתור שכזה על תיק החינוך החרדי לא יביא את ש"ס למבחן האמיתי: האם הם מעוניינים באמת לטפל באפליה, ואנו הספרדים שבשטח נמשיך להתכתש ולהתווכח האם אכן ש"ס רוצה אבל לא יכולה או ש"ס לא רוצה לטפל בתופעה....

בנוסף, ויתור על התיק הזה, ישכנע אותי ורבים שכמותי, שש"ס של היום אפילו על הכבוד הספרדי כבר אינה נלחמת, ולצערי יש לכך לא מעט אסמכתאות. לידיעתכם: מנהל האגף לחינוך חרדי וארבעת סגניו מזוהים במובהק עם דגל התורה ואגודת ישראל, על אחוז העובדים הספרדים באגף בניכוי עוזרות ושרתים, אין כאן המקום להרחיב.

אני מנצל במה חשובה זו של אתר "כיכר-השבת", כדי לקרוא לאריה דרעי, שלא תעז לוותר על תיק החינוך החרדי!

ובדיוק כפי שאמר מרדכי היהודי לאסתר המלכה: "כי אם החרש תחרישי בעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר ... ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות"...

אהיה הראשון לברך במידה וש"ס אכן תתחיל להיאבק בתופעה, ולא תשתמש בה רק כגימיק לבחירות!