אאא

חבר הכנסת אמנון כהן מש"ס, ביקש היום בכנסת לשנות את התקנון הנוגע לנושאי משרה רשמית שהורשעו בפלילים. על פי התקנון שאושר בשנת 2007, כל נושא משרה (דוגמת ראש ממשלה, שר, ח"כ, שופט, דיין או רב) שהורשע בעבירה שיש עימה קלון לא יהיה זכאי להטבות הניתנות מטעם המדינה, גם לאחר פרישתם מהתפקיד.

על פי התקנון שאושר בשנת 2007 נשללו ההטבות רטרואקטיבית גם למי שהורשע לפני שחוקקו התקנות החדשות.

ח"כ כהן מבקש כעת כי השלילה של ההטבות תעשה רק למי שהורשע בפלילים מאז שנת 1007. בנוסף מבקש כהן כי ההטבות ישללו גם למי שריצה עונש מאסר בפועל, למרות שהעבירה שלו לא נושאת קלון.

כתב 'כיכר השבת' בכנסת מדווח כי וועדת הכספים החליטה לקבל את הצעתו של ח"כ כהן. כהן אומר ל'כיכר השבת' כי החלת התקנה גם רטרואקטיבית על מי שהורשע לפני שנת 2007 נעשתה בטעות, וכעת וועדת הכספים פשוט תיקנה את העניין, כמתבקש על פי חוק.