אאא

הגאון רבי משולם דוד סולובייציק בנו של מרן הבריסקר רב ומחותנו של הגרב"ד פוברסקי ידוע בהקפדתו על כל ה"חומרות ההלכתיות" כמנהג בית בריסק ובפרט הזהירות בענייני ממון מחשש אבק גזל.

בימים האחרונים שלח הגרמ"ד תלמיד הלומד בכולל בנווה יעקב לרכוש בעבורו תרופות טבעיות בחנות המיועדת למוצרים אלו.

האברך עשה כמצוות רבו ורכש את התרופות.

כשהביא אותו לרבי משולם דוד, שאל הגרמ"ד כמה זה עלה והוא ענה לתומו כי עלה 60 שקלים.

הגרמ"ד הוציא מכיסו 60 שקלים והעניק לאברך שבתמורה נתן לו את השקית ובה התרופות שאליה צורפה גם קבלת הקנייה.

לתדהמתו של האברך, בשעת החלוקה של המשכורת החודשית העניק לו ראש הכולל הגרמ"ד סולובייציק את סכום החלוקה הרגילה כשהוא מוסיף לו עוד 20 אגורות ואומר לו: "מגיע לך אותן כדין".

לפליאת האברך השיב הגרמ"ד כי "אמנם אתה אמרת לי שהתרופות עלו 60 שקלים אך כשעיינתי בטופס הקבלה ראיתי שכתוב 60.20 ולכן מגיעים לך עוד 20 אגורות".