אאא

ארכיון חסידות מישקולץ' חושף העתק סידורו האישי של הבעש"ט הק', לרגל הילולת כ"ק מרן האדמו"ר "הזכרון אליעזר" ממישקולץ זי"ע- שהיה בן אחר בן לתלמידו הראשון של הבעש"ט ושמו ושם משפחתו נרשם בתוך סידור הבעש"ט עפ"י בקשת הבעש"ט.

התכנסויות וטישים לרגל ההילולא נערכו ברוב עם בראשות בנו ממשיך דרכו כ"ק מרן האדמו"ר ממישקולץ שליט"א -במרכז חסידות מישקולץ בפתח תקוה, ובביהמ"ד של חסידי מישקולץ בירושלים.

בער"ח סיון מלאו כ"ח שנים להסתלקותו לגנזי מרומים של כ"ק האדמו"ר ממישקולץ בעל "הזכרון אליעזר" זי"ע שהיה דור שמיני בן אחר בן להרה"ק רבי יצחק דוב מרגליות, אחיו הגדול של הרה"ק בעל "המאיר נתיבים" זי"ע. שניהם תלמידיו הראשונים של מרן אור שבעת הימים הבעש"ט הק' זי"ע. אשר כידוע הם גילו את מרן הבעש"ט והפיצו את שמו ודרכו. כמים פנים אל פנים, הבעש"ט קירבם וחיבבם מאד.

אהבה זו באה לידי ביטוי בפנייתו של הבעש"ט לאחים הקדושים ואמר להם: "בני, אתם חביבים לי מאד, ואני אוהב אתכם, איזה דבר שתבחרו אעשה לכם". אמרו לו האחים: "מה שטוב בעיני רבינו, את זה יעשה". השיב להם הבעש"ט: "יש לי סידור כתב יד אשורית שבו אני מתפלל, כתבו שמותיכם ואת שם אמכם בברכת שומע תפילה בשמו"ע וזאת אני רואה לטוב לכם". לקחו האחים הקדושים את הסידור וכתבו את שמותם וצאצאיהם ב"שומע תפילה".

בסידור זה התפלל הבעש"ט עד יום הסתלקותו. העתק מסידור זה נמצא בארכיון חסידות מישקולץ בפתח תקוה, ונחשף עכשיו ע"י המוסדות.

רבינו זי"ע, היה תלמידיו של מאורי הגולה הלא הם: הגה"ק המהרש"ג זי"ע , שראה בו את הארי שבחבורה והכין עמו את שיעורו היומי בישיבה.

דודו הגה"ק המקובל רבי אהרן ישעיה פיש מהאדאס זי"ע, שפתח לפניו את אוצרות חכמת הנסתר, בהפטירו עליו "בור סיד שאינו מאבד טיפה".

הרה"ק רבי ישכר דוב מבעלזא זי"ע, ששיבח תמיד את גינוני הקדושה הנסוכים על פניו.

מכוח אבותיו ורבותיו אלו הגיע לדרגת השלמות בידיעת והרבצת התורה שהיו אצלו למעלה מהשגת אנוש ולמענם הקריב את חלב דמו ונפשו במסירות נפש בל יתואר.

רבינו זי"ע, שימש באדמו"רות ורבנות העיר מישקולץ בהונגריה עוד לפני המלחמה. משם הוגלה עם בני הקהילה למחנות ההשמדה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

רבינו, זכה להנצל בניסי ניסים לאחר ששיכל את הרבנית ותשעת ילדיו הי"ד, וחזר לעיר כהונתו מישקולץ והעמיד שם בחזרה את הדת על תילה.

בראותו שגמר לתקן בגולה את הטעון, גמר בליבו לעלות לארץ הקודש ולחונן עפרה. כשהגיע לארה"ק הסתיר את גדלותו הענקית מעין כל. אך שרידי התלמידים ובני עליה שהבחינו בקדושתו ובכח תורתו, דבקו בו ביתר שאת כשרבינו זי"ע מדריכם בתורה וביראה עד יומו האחרון.

ביום רביעי נערכה התכנסות מרכזית ועריכת השולחן בראשות בנו ממלא מקומו וממשיך דרכו כ"ק מרן האדמו"ר ממישקולץ שליט"א, בהיכל ישיבת מישקולץ שבמרכז החסידות בפתח תקוה.

ביום חמישי עלו חסידי ותלמידי מישקולץ לציון הק' במרומי הר הזיתים, להעתיר לישועת הכלל והפרט. לאחר מכן בשעה 7.00 אחה"צ התקיימה סעודת הילולא רבתי ועריכת השולחן בראשות מרן האדמו"ר שליט"א, בבית המדרש דחסידי מישקולץ בירושלים שברחוב תלמודי 24 , בו העלו את מורשתו הרוחנית ותורתו שהשאיר לדורות בספר הקדוש "זכרון אליעזר" שמהווה נר לרגלי התלמידים והחסידים.

מצו"ב חשיפת צילום סידור הבעש"ט וחתימת ידיהם של האחים הקדושים בברכת שומע תפילה.