אאא

ראש-ישיבות, רבנים וגדולי האדמו"רים הגיעו במהלך השבוע האחרון לנחם את כ"ק האדמו"ר מבאבוב שליט"א מבורו-פארק, היושב 'שבעה' על פטירת אמו, הרבנית אסתר אונגר ע"ה

לצד גדולי התורה, הגיעו גם אישי-ציבור בכירים מעיריית ניו-יורק, העומדים בקשר עם האדמו"ר לאורך השנה.

במהלך הביקורים, דיבר האדמו"ר על אצילותה של אמו הרבנית המנוחה והפליא בסיפורים מיוחדים על אורחות-חייה הצנועות.

היום (שישי) קם האדמו"ר מה'שבעה'.