אאא

סוף עידן המתופפים בירושלים: פסק דין תקדימי של כ"ק האדמו"ר מבעלזא, בכתב ידו, מתיר להזמין לחתונות המתקיימות בירושלים תקליטן, במקום ה'מתופף', כפי שהיה נהוג עד כה.

כידוע, בירושלים עיר הקודש, נוהגים בחלק מן הקהילות שלא להביא תזמורת מטעם האבל והחורבן על בית המקדש, ומתירים להשתמש רק בכלי נגינה אחד. ישנם קהילות שמקילים ומתירים להביא רוגן לאירועים, אך בקרב אנשי ירושלים רווח המנהג להביא לאירועים רק מתופף, עם שני זמרים.

אחד מחסידי בעלזא, שיגר מכתב אל האדמו"ר, בו הוא שואל: "בחודש סיון אני מחתן את בתי הכלה בירושלים, וברצוני לשאול את דעת מר"ש בענין הכלי נגינה בחתונה".

במכתבו, מוסיף האברך ומפרט: "כהיום מנגנים בחתונות מתופף עם שני זמרים, שעלותה כ-4,000 שקל ויותר, ובמצוה טאנץ מביאים אורגן עם הגראמער שעלותו בפני עצמו".

"לאחרונה", ממשיך האברך ומפרט, "נכנס קצת בחתונות שמביאים תקליטור, דהיינו מחשב שבו נמצאים כל הניגונים שמושרים בחתונות, ואחר יושב ומשמיע כל ניגון ע"י המחשב שמחובר להגברה, ומביאים משורר אחד, ובדרך כלל באותה עלות הם נשארים עד לאחר המצוה טאנץ".

האברך מוסיף וכותב כי "מעלת התקליטור, א) יותר משמח ודבר נאה ומתקבל, ב) מחירו הרבה יותר זול, דהיינו חוסכים בזה יותר מ-50% מעלות מתופף עם שני זמרים, וזה כולל גם את המצוה טאנץ שבין כה מביאים אורגן. חסרונותיו, שדומה למוזיקה וזה לא מתופף לבד".

"ושאלתי", מסיים האברך, "האם אפשר להביא תקליטור לנגן בחתונה או לקחת מתופף".

בתשובתו לאברך, מתח האדמו"ר מבעלזא קו מתחת למילים "אפשר להביא תקליטור לנגן בחתונה", והוסיף בכתב ידו: "ושיהיה השמחה תדיר במעונם, ולרוב נחת מיוצאי חלציכם".

האדמו"ר בתשובתו, בעצם מתיחת הקו מתיר באופן רשמי הבאת 'תקליטן' לחתונות המתקיימות בירושלים, ומכתבו זה, הופץ בבית המדרש של החסידות, כשהגבאי מציין כי זהו הפסק של האדמו"ר.

ב'קו החשיפות', שם נחשף הפסק של האדמו"ר דווח כי כבר לפני מספר שנים נשאלו רבני ודייני בעלזא על הנושא והשיבו כי אין בכך בעיה.

מכתב האברך ותשובתו של האדמו"ר מבעלזא
מכתב האברך ותשובתו של האדמו"ר מבעלזא
כתב ידו של האדמו"ר, בתשובה לאברך
כתב ידו של האדמו"ר, בתשובה לאברך