אאא

בשבת האחרונה חגגו אלפי חסידים בקריית בעלזא בירושלים בשמחתו של רבם כ״ק מרן האדמו״ר מבעלזא, המשיא השבוע את נכדו הבכור הבה״ח שלום רוקח בן לבנו יחידו הרה״צ רבי אהרון מרדכי רוקח.

רק בשעה 16:00 אחר הצהרים הסתיים הקידוש הגדול שנערך לרגל שבת האופרוף בהשתתפות המוני החסידים שהגיעו מכל רחבי העולם.

בתוך כך מרן האדמו״ר מויזניץ, גיסו של הרבי מבעלזא המחתן אף הוא את נכדתו השבוע, שלח לרגל השמחה את בניו וכן את גיסו הרה״צ רבי מנחם ארנסטר - ר"י ויזניץ על מנת לשהות בצילו של האדמו״ר מבעלזא.

במהלך דברי התורה אותם נשא האדמו״ר מויזניץ במהלך הסעודה השלישית בפני החסידים הרבים הורה לאברכים להשתתף בשמחת בית בעלזא. "גיסי האד' מבעלזא מחתן נכד ראשון, זוהי שמחה גדולה עבורנו ומובטחני כי אבי זצ"ל ישתתף בשמחה. אמנם לא חסר לו מנין ב"ה אך לאור ששמחתו - שמחתנו,  אברכים שיכולים, עליהם להשתתף בשמחה לכבוד אבי", הורה האדמו״ר מויזניץ.