אאא

האדמו"ר ממישקולץ ששהה בשבת שעברה בירושלים, בא לבקר אצל הגרי"ש אלישיב שעה קלה לפני כניסת השבת.

נכדו של הגרי"ש, הרב אריה אלישיב הוציא את ספרו של האדמו"ר – "אור שלום" על מסכת שבת מספריית הגרי"ש וסיפר כי הספר ניתן לגרי"ש על ידי האדמו"ר לפני עשרים ושתיים שנה.

הגרי"ש נזכר כי בזמנו שלח לאדמו"ר מכתב בן ארבעה עמודים על החיבור הזה, ובם שוחחו דקות ארוכות בליבון הסוגיות בספר.

בסיום הביקור הזכיר האדמו"ר לגרי"ש כי ביקר אצלו לפני שנים רבות עם מחותנם הגר"ח ברים בבית הכנסת ´תפארת בחורים´. הגרי"ש ענה לאדמו"ר, כי הוא אמנם לא זוכר את האירוע, אך הוא מאמין לו...