אאא

מעצרו של גבאי גאב"ד "העדה החרדית" הרב טוביה וייס מסעיר את ירושלים החרדית, ולא רק אותה. כעת מגיע חיזוק מפתיע לחוגי "העדה" גם מארה"ב, מהאדמו"ר מהר"י מסאטמר שליט"א.

במסגרת דינר שנערך בשעות האחרונות בראשות האדמו"ר רבי זלמן-לייב מסאטמר לטובת המוסדות בירושלים, התייחס האדמו"ר למעצר החריג של גבאי הגאב"ד ואמר כי מדובר בתקדים מסוכן. "זו פגיעה בגאב"ד וחייבים לזעזע ולהרעיד את העולם בעקבות המעצר החמור והפגיעה באחד ממנהיגי היהדות החרדית".

האדמו"ר הוסיף ואמר: "באם נצטרך, ניזום הפגנות מול השגרירות הישראלית בארה"ב ונעורר זעקה ומחאה ברחבי העולם. לאחרונה אירעו מקרים רבים של רדיפת היהדות החרדית בארץ הקודש על-ידי השלטונות, אך מה שקרה כעת הינו חמור ביותר ואסור לעבור על כך בשתיקה".