אאא

מגזיני התמונות בציבור החרדי, מתרבים ומתרחבים. תלמידים, חסידים ומשב"קים מסורים עושים ככל יכולתם, בכדי שתמונת האדמו"ר האהוד או ראש הישיבה הנערץ, תתנוסס במקום של כבוד בעמודי התמונות.

אלא שלאחרונה, קמה לה התנגדות לפרסום התמונות דווקא בקרב הרבנים והאדמו"רים. אחדים מהם אסרו זאת מפורשות, חלקם יצאו חוצץ בדרשותיהם נגד התופעה ואחרים ביקשו להימנע מכך.

האדמו"ר רבי זלמן לייב מסאטמר, הקדיש לנושא את דבריו בעת עריכת השולחן הטהור בשבת האחרונה. הוא תקף בחריפות את פרסום התמונות בעיתונים, הבהיר כי הדבר גורם לו צער ודרש מהחסידים להפסיק את פרסום תמונותיו.

בימים הקרובים, צפויים מערכות העיתונים בארץ ובעולם, לקבל מכתב מיוחד מטעם שמואל טייטלבוים, משב"ק האדמו"ר, בו תובהר עמדת החסידות בכל הנוגע לפרסום תמונות האדמו"ר.

וכך כותב המשב"ק במכתב (שטרם נשלח רישמית): "אל חברי מערכת העיתון הע"י. כבר נודע בשער בת רבים התנגדותו של כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א לפרסום תמונות מצורתו, ועכשיו ביותר כאשר דיבר בקודשו במוצש"ק במעמד קהל רב בענין זה והודיע צערו לרבים שהתמונות המתפרסמות הם בניגוד רצונו ולמורת רוחו, וביקש בכל לשון של בקשה שיפסקו מלפרסם ומלהדפיס תמונות ממנו".

"לכן הנני בזה בבקשה נמרצה מכבודכם", כותב המשב"ק, "למלאות רצון קדשו, ומהיום והלאה נא שלא להכניס בעיתונכם תמונות מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בשום פנים ואופן. ולהשומע ינעם ותבוא עליו ברכת טוב", מסיים שמואל טייטלבוים את מכתבו הנחרץ.