אאא

כ"ק האדמו"ר מסערט ויזניץ שליט"א, קיים השבוע השתטחות על ציון זקנו, האדמו"ר בעל "אהבת ישראל" מויזניץ זצוק"ל הטמון בבית העלמין בבני ברק.

אל האדמו"ר התלוו מאות חסידי סערט ויזניץ. האדמו"ר גם פקד את ציוניהם של אביו, האדמור זצוק"ל, אמו הרבנית ע"ה ורעייתו הרבנית ע"ה.