אאא

אלפי חסידי צאנז מכל רחבי הארץ התכנסו לאמירת סליחות בראשותו של הרבי מצאנז. אמירת הסליחות בצאנז היא מהמעמדים המרגשים ביותר בחסידות, כשאלפי החסידים מגיעים מכל רחבי הארץ להאזין לדרשת ההתעוררות שנושא האדמו"ר על פי מנהג אבותיו.

כאמור, גם השנה נשא האדמו"ר דברי התעוררות, כאשר הרבי ציין כי השנה שחלפה הינה קשה במיוחד כאשר נתווספו עשרות יתומים וחולים בעם ישראל. הרבי נשא את הדברים לתוך כדי שהוא ממרר בבכי קורע לב, כאשר לא נשארה עין יבשה בקרב החסידים במקום.

האדמו"ר עורר את הקהל במעלת התשובה מתוך לימוד התורה והתחזקות במצוות. בסיום הדרשה התייחס הרבי לתקופה האחרונה שעבר העם היושב בציון, עם המלחמה הקשה בדרום הארץ.

האדמו"ר הדגיש כי מוטל עלינו להודות לקב"ה על הניסים הרבים שחוו תושבי ארץ ישראל, זאת יחד עם הכאב והצער על האבידות הרבות של נפשות יהודים שנהרגו במלחמה האחרונה.

"חלילה לנו מלהתנחם כי מנין ההרוגים לא גבוה" אמר הרבי בבכי, "כי אצל יהודים כל יהודי הוא עולם מלא ואצל כל משפחה שאיבדה חס ושלום נפש הרי זה פצע מדמם לעולם".

הרבי קרא להתחזק בגדרי הקדושה והצניעות, להגביר חיילים לתורה שיהיה 'רצה עתירתם בעומדם בלילות', ואמר כי יש לנצל את הזכות שיש לנו באמירת סליחות ולבקש שתחל שנה וברכותיה.