אאא

כ"ק מרן האדמו"ר משומרי אמונים שליט"א, מגדולי וצדיקי הדור במשך כשני דורות, מנהיג את עדתו כבר 63 שנים – מאז שנת תש"ז. למעשה, הוא האדמו"ר היחיד כיום שהחל לשמש בקודש עוד בטרם קום המדינה, אלא שמלבד ה'רביסטווע', יש כאן, ב'שומרי אמונים', עניין עמוק הרבה יותר – 'העבודה'.

רק מי שהיה פעם בשומרי אמונים יבין זאת. (ובמאמר המוסגר, כמדומה שזו החסידות היחידה שלא קרויה על-שם עיירה במזרח אירופה, אלא על-שם ספר שהפך יסוד בחסידות ועבודת-השם).

רק מי שראה את הרבי בתפילותיו, ב'טישים' ובעבודת-השם שלו, רק מי שראה אותו, לשם משל, ב'נענועים' שנמשכים שעות ארוכות בסילודין, כמעט עד כניסת שמחת תורה, כאשר בן אנוש רגיל אינו מבין מהיכן לוקח הרבי – בוודאי בגילו, כאמור אחרי 63 שנות אדמו"רות – את הכוחות ל'עבודה' כה מופלאה, יבין. ה'נענועים' נראים לעיני כל, אבל ה'עבודה' הזו נמשכת לאורך כל הימים, ולאורך כל היממות.

מסביב ליממה יושב הרבי בחדרו שליד בית-המדרש ועובד את השם יומם ולילה, כפשוטו.

כל העת הוא לומד ולומד, בסדר לימוד מדהים, כאשר החסידים מספרים כי בכל שנה מסיים הרבי את הש"ס, ובמקביל גם את הזוהר הקדוש שבו הוא בקיא בקיאות מדהימה, כאשר מבלי משים הוא חוזר על קטעים שלמים בעל-פה, ויותר מפעם אחת בשנה הוא מסיים את ארבעת חלקי שולחן-ערוך, בסדר מופלא.

לימוד התורה הוא עיקר עיקרים בדרכו, אותה הוא מנחיל גם לחסידיו ולחוסים בצילו. במוצאי-שבת אחרי הבדלה, לומד הרבי כחצי שעה בבית-המדרש וכל הציבור לומד יחד איתו. אחרי הדלקת נרות חנוכה נשאר הרבי וכל הציבור ללמוד במשך שעה. אבל לא רק כשהוא לומד ומתפלל, כל דרכו היא 'עבודה', בחינת "בכל דרכיך דעהו".

כאשר זכינו להיכנס לחדרו כדי לרשום דברות  קודש מפי הרבי, לא היה קשה לחוש בבירור כי גם שיחה זו – על-פניו, שיחת חולין של תלמידי חכמים – כלל אינה חולין, וגם היא 'עבודה', במלוא מובן המילה. הרבי אומר בין דבריו כי אילו היה לו כוח היה הולך מעיר לעיר ומכפר לכפר כדי לעורר לבבות יהודיים, ומכיוון שכוחותיו אינם עימו הרי הוא נאות שיירשמו הדברים מפיו כדי להצית בכך לבבות יהודיים.

בני הבית מספרים כי בעקבות דברים שהביא 'שעה טובה' לפני שנתיים מפי כ"ק האדמו"ר שליט"א, הגיעה אל הרבי דמות ישראלית ידועה, אחד הפרקליטים הבכירים בארץ, שקרא את הכתבה ב'שעה טובה' ובעקבות כך חזר בתשובה. אותו יהודי נמנה עד היום על באי בית הרבי.  

שער 'שעה טובה', השבוע

כ"ק מרן האדמו"ר משומרי אמונים שליט"א יושב אמנם בד' אמותיו והוגה יומם ולילה בכל חלקי התורה. העולם שסביב נעצר כאן בפתח, ועיתונים – אפילו חרדיים שבחרדיים מאן דכר שמייהו. כבר עשרות בשנים שהרבי לא ראה עיתון כלשהו. אבל מה קורה בעולם הוא יודע טוב יותר מן העיתונאים עצמם.

"המן האגגי התגלגל באחמדנז'אד..."

עם ישראל עומד נרעש ונפחד ממה שמתכננים האיראנים, הם מאיימים על כל העולם, אבל הכוונה היא כלל ישראל, וגם לא מסתירים את מה שחס ושלום הם מבקשים לעשות.

"העניין של האיראנים, הוא עניין לא פשוט. כתוב שלפני ביאת המשיח הקדוש-ברוך-הוא מביא עוד פעם לעולם הזה את הצוררים הגדולים של עם ישראל, והם שוב יהיו שליטים בארצם, ואז הקדוש ברוך יעשה בהם דין. היה לנו בזמנו את סדאם חוסיין, שהיה אולי התגלגלות של נבוכדנצר, ומי שהאזין לו, שמע שתמיד הוא מדבר על נבוכדנצר והגדלות שלו. היום זה אחמדנז'אד בפרס, ומה שמפליא מאד, ש'המן האגגי' התגלגל בשמו של אותו רשע, 'באחמדנז'אד', שזה אותה גימטריא של 'המן האגגי', ובדיוק נפלא".

כלל המלחמות שמתרחשות עכשיו לא מוסברות, כולם לוחמים נגד כולם.

"הגמרא בפרק חלק בסנהדרין (צ"ז ע"ב), מספרת – אמר רב חנא בר תחליפא לרב יוסף; מצאתי אדם אחד ובידו מגילה אחת כתובה אשורית ולשון קודש וחיילות של רומי נתקטעו ובגנזי רומי מצאתיה (המהר"ל אומר על זה שהכוונה לכתבים של יוסף בן גוריון), וכתוב בה דאחר ד' אלפים ומאתיים ותשעים ואחד שנה לבריאת העולם, תתחיל הנהגה חדשה בעולם ויהיו דברים חדשים בעולם, מהם מלחמת תנינים, מהם מלחמת גוג ומגוג והשאר ימות המשיח. נשאלת השאלה: מה זו אותה 'מלחמת תנינים'. המהרש"א אומר שהכוונה שתהיה מלחמה אכזרית, שהרי תנינים אכזריים. גם באגדת המהר"ל מדובר על זה. בכלל, להסתכל באגדת המהר"ל בעניינים האלה זה ממש מפיל פחד".

אם כך, משמע שהמציאות מפחידה.

"אנחנו מקווים שכבר יצאנו בזה עם הצרות הנוראות שעם-ישראל עבר בדורות האחרונים. על-גל-פנים מה היא מלחמת התנינים? מצאתי בס"ד את ה'ילקוט שמעוני' על אסתר פרק ד', שמדבר על 'ומרדכי ידע את כל אשר נעשה', ואומר דבר נפלא, על חלום שהיה למרדכי היהודי. '...והנה רעש ורעד חזק מאד וקול בהלה על פני כל הארץ ופחד נפל על כל יושביה, והנה שני תנינים גדולים יוצאים זה לקראת זה למלחמה וביניהם גוי אחד קטן ויבקשו לאבד זכרו מן הארץ. והנה היום ההוא יום חושך וערפל על פני כל העולם, ויצר לגוי הקטן מאד, ויצעק אל ד', והתנינים נלחמים באכזריות חמה, ויצא בין שניהם מעיין ויהי לנחל שוטף כשטף הים הגדול, הולך ושוטף על פני כל הארץ, ויזרח השמש ויאיר לכל העולם, ויקם הגוי הקטן...'. ראיתי את הילקוט והיה כאן ביאור מה ב'מלחמת תנינים' אבל לא הבנתי איך כל זה מגיע לפורים ולמגילה?  ובס"ד מצאתי ש'מלחמת תנינים' היא בגימטריא 'המלחמה בין ישמעאל בין עשיו'.

"באברבנאל כתוב שלפני ביאת המשיח המלחמה באמת תהיה בין ישמעאל ובין עשיו. אבל גם מלחמה זו תהיה כפויה עליהם. ה'אוהב ישראל' מאפטא אומר, שאומות העולם לא ירצו להלחם זה עם זה, כי הם יידעו שזה הסוף שלהם. אבל זה לא יעזור להם כי הקדוש-ברוך-הוא לא ייתן להם, והוא ייקח אותם בציציות ראשם ויביא אותם למלחמה זה עם זה. בימי האברבנאל היה צריך להגיד את הדברים. היום כבר לא צריך ללמוד על זה בספרים, רואים את הכול בחיים עצמם. הישמעאלים מתחזקים ומכינים את עצמם להלחם נגד האדומים, נגד הנוצרים.

"היום מצטרפת לזה גם טורקיה, שעד עכשיו נחשבה כמי שלא שייכת למלחמה, גם היא מצטרפת לישמעאלים ולמערכה שלהם נגד אדום, וגם פקיסטן עם האטום שלה תצטרף אליהם, והם ינהלו מלחמת תנינים, שהיא המלחמה בין ישמעאל ובין עשיו, והגוי קטן יהיה באמצע. אם שואלים מה היהודים עושים בכל העניינים האלה בין ישמעאל ובין עשיו, התשובה נמצאת בחלום של מרדכי, שגוי קטן יהיה באמצע. צריך לזכור שמרדכי היהודי הוא סוף נבואה, שהרי הגמרא אומרת במגילה שמרדכי זה מלאכי, ומה שכתוב במדרש כחלום של מרדכי אינו דבר של מה בכך.

"הנה כתוב על מלחמת גוג ומגוג, בתהילים מ"ו, שמדבר כידוע על מלחמה זו, 'אלוקים לנו מחסה ועוז, עזרה בצרות נמצא מאד – על כן לא נירא בהמיר ארץ ובמוט הרים בלב ימים. יהמו יחמרו מימיו ירעשו הרים בגאוותו סלה'. זה יכול להיות על האטום, ולאחר מכן מגיעה הישועה: 'נהר פלגיו ישמחו עיר אלוקים קדוש משכני עליון', מה שמזכיר לנו את דברי המדרש על מלחמת התנינים: 'ויצא בין שניהם מעיין ויהי לנחל שוטף כשטף הים הגדול'. כך גם בהמשך הפסוק: 'אלוקים בקרבה בל תימוט יעזרה אלוקים לפנות בוקר', ולאחר מכן 'המו גויים מטו ממלכות, נתן בקולו תמוג ארץ'. הדברים כל כך ברורים על ימינו".

אחרי כל האיומים של הרשע מטהרן, ליהודים בארץ ישראל אין ממה לחשוש?

"בוודאי שצריך ישועה גם כאן. אבל בעזרת השם יתברך נינצל. נצא ידי חובה במה שכבר עברנו. בכל המקורות אנחנו רואים את המלחמה הזאת בין פרס לערבים ובין המוסלמים לנוצרים, ומביאים אותם לכאן כדי שכאן יקבלו את המכה. בילקוט שמעוני כתוב: 'אקבץ את כל הגויים שיבואו על הרי ישראל ובעמק יהושפט שם תהיה המלחמה', כשיהושפט מדבר על משפטי השם. בתרגום יונתן כתוב ששם יישפטו הגויים על הרי ישראל על שפיזרו (את היהודים) בגויים 'ואת ארצי חילקו'. כתוב שהגויים לא יקבלו את זה שליהודים יש שלטון שלהם, ועל זה יחרה אפם והם יבואו לכאן, וכאן יקבלו את המכה. בילקוט שמעוני בפרשת זאת הברכה על המילים 'בקעת יריחו', כתוב ששם, בבקעת יריחו, יתאספו כל האומות ושם תהיה המפלה שלהם.

"על הימים האלה הולך הפרק בתהילים 'למה רגשו גויים'. גם האברבנאל מדבר על התקופה הזאת באותו לשון, ואומר ש'יהיה מלחמת תנינים, שהם מלכי אדמה שלוחמים זה עם זה', ומלחמתם על ישראל שהיא מלחמת גוג ומגוג, וזה יהיה סוף הגלות, ויעשה ה' דינו ומשפטו על אדום וישמעאל".

כאשר מתבוננים לרגע בנעשה, מדהים לראות שהכול מכוון נגד ישראל; הטילים באיראן, החיזבאללה, הסורים, עזה. הכל נגד היהודים.

"את ה'יעזרה אלוקים' אנחנו רואים לכל אורך הדרך. הרי יש להם כל-כך הרבה אפשרויות להרע חס ושלום ליהודים, אבל לא מניחים אותם משמים. הרי יש להם אנשים כמו אשפה והם יכולים לשלוח מיליוני נשים וילדים נגד ישראל, מה ניתן היה לעשות מולם, אבל הקדוש-ברוך-הוא מסכל את עצתם".

כשמדברים על זה שהשי"ת מסכל את עצתם, קשה שלא לחשוב על זה שהערבים נמצאים בכל עיר. עוברים ברחובות, בקלי קלות הם יכולים לגרום חס ושלום חורבן נורא, כשמתבוננים בכך זה הרי נס גלוי.

"זה נס גלוי ונס תמידי. ה' ישמרנו מה הם מסוגלים לעשות. בירושלים הם מסתובבים חופשי, הם מסתובבים לבד ברחובות לפנות בוקר ואין איש עוצר בעדם. אלפי ערבים מגיעים כבר לפנות בוקר לעבודה במאפיות ובמקומות אחרים. הרי הם יכולים לעשות לכאורה מה שהם רוצים. לפני כמה עשרות שנים ראש העיר בירושלים (טדי קולק), רצה לחסוך כסף וכיבה את החשמל ברחובות לפנות בוקר. החלטה תמוהה, שכמובן על פניו הקילה מאד על השונאים לעשות מה שליבם חפץ. אבל על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה.

"בחיידר של שומרי אמונים היה מטען שרק בדרך נס נמנעה התפוצצותו, כשיהודי מסוים הגיע בס"ד 'במקרה' ופירק את המטען שהונח באשפה – בלי שהתכוון לכך. הקדוש-ברוך-הוא שומר אותנו בכל רגע ורגע ואנחנו בכלל לא יודעים. 

"הזוהר הקדוש אומר בכמה מקומות, שהמלחמה האחרונה שלפני משיח תהיה מול ישמעאל. זאת המלחמה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, מול ישמעאל שהוא הגלות הקשה ביותר".

 

"האברבנאל כבר מזכיר את האטום, אך היהודים לא ייפגעו"

בליל הסדר האחרון, לפני כתשעה חודשים, דיבר הרבי משומרי אמונים שליט"א על הסכנות שאורבות לעם ישראל, ובין השאר התבטא בביטויים קשים על הנשיא האמריקאי. אחרי הסדר התבטא הרבי ביטוי חריג, ואמר כי ''ה'סדר' פה עשה אי-סדר למעלה''. לאחר מכן הוסיף: ''אני יודע שלא ישתקו על זה אבל צוחק מי שצוחק אחרון...''. לאחר יומיים שמע עם ישראל כי הרבי משומרי אמונים התמוטט בריאותית. המצב היה אכן קשה, הרופאים היו ההיפך מאופטימיים, אבל אחרי מספר ימים התחולל שוב מהפך מפתיע, וכשם שההתמוטטות באה, היא גם הלכה, וכ"ק האדמו"ר שליט"א חזר לאיתנו.

השבוע שאלנו את הרבי על בחירת אובאמה ועל כל הכרוך בעובדה שבאמריקה נבחר נשיא ששמו נקרא חוסיין ובאופן ברור נראה כי הוא בעד הערבים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הרבי משיב על כך ואומר כי "זהו עוד מקרה של 'הנסתרות לה' אלוקינו'. רק רצון ה' יכול להסביר בחירה כזאת. הרי מדובר בעם גדול של 330 מיליון איש. הם לא יכלו לבחור נשיא יותר רציני? לפעמים מחפשים מישהו שהוא ראש גדול מאד וזה התירוץ לבחירה התמוהה.

אובמה. צילום: פלאש 90

"אבל זה לא המקרה, הוא לא ידען גדול, הוא לא חכם גדול, אז מה ההסבר שעם גדול כזה מחליט למנות אדם כזה? רואים זאת בחוש שזה רק רצון ה'.

"זה נכון שהמצב מצריך ישועה גדולה, אבל לא צריך לדאוג, כי הקדוש-ברוך-הוא עושה מלחמה בין אומות העולם. הנה רואים שהנשיא הזה שנבחר רצה לעשות שלום עם המוסלמים והערבים, והוא עושה את ההיפך הגמור. סוחבים אותו בציציות ראשו למלחמה יותר גדולה באפגניסטן. כמו שסחבו את האמריקאים בזמן הנשיא הקודם לעיראק, עכשיו סוחבים אותו לאפגניסטן. כך, במלחמה בין אדום לישמעאל, בין נוצרים לערבים, תבוא גם הגאולה.

יש מי שאומרים כי ארץ ישראל נמצאת בסכנה, מצד שני רואים שאין מקום בטוח בעולם; 'התאומים' נפלו, האיראנים ומנהיגים ערבים שונים מאיימים על כל העולם. איפה באמת אפשר להרגיש יותר בטוח?
"התקופה קשה וצריך ישועה בכל מקום, אבל אין ספק שבארץ ישראל אפשר להרגיש יותר בטוח מבכל מקום אחר בעולם".

• הכתבה במלואה, על פני 11 עמודים, מתפרסמת בגיליון 'שעה טובה' השבוע