אאא

אל מעונו של הרב יוסף-יצחק גוטניק ברחוב ישעיהו שבמרכז ירושלים, הגיע לפני שעה קלה כ"ק האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א