אאא

בחצר חסידות ויז'ניץ נערכים לקראת שמחת החתונה שתתקיים ביום חמישי הקרוב לנכדתו של כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ, בת לבנו בכורו הרה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד קהילת ויז'ניץ בארצות-הברית וחתן הרה"צ רבי אהרן טייטלבוים, אב"ד נירבאטור מבורו פארק, עם החתן הרב נפתלי יחזקאל טויב בן הרה"צ רבי יששכר דב טויב בנו של כ"ק האדמו"ר מקאלוב וחתן כ"ק האדמו"ר מדעעש.

שבת האופרוף נערכה בחצר חסידות דעעש כשלאחר התפילה ערך הרבי קידוש לרגל השמחה ואמר דברי תורה במשך דקות ארוכות.

במוצאי שבת התקיים מעמד ה"פארשפיל" בבית-המדרש 'דעעש' ברחוב רבי טרפון בבני-ברק בהשתתפות רבנים, עסקנים ואישי ציבור כשלאחר המעמד הגיע הסב האדמו"ר מויז'ניץ יחד עם בנו הרה"צ רבי חיים מאיר הגר לביקור מיוחד במעונו של המחותן האדמו"ר מדעעש.

במהלך השיחה שוחחו האדמו"רים ארוכות בדברי תורה והזכירו כי בשבוע הבא יחול יום ההילולא של קדושי העיר דעעש שניספו על קידוש השם בשואה האיומה כשהאדמו"ר מדעעש מזכיר כי גם יום היוארצייט של סביו של האדמו"ר מויזניץ, הרבי מנחם מנדל פאנעט זצ"ל חל באותו הזמן.