אאא

"ב" מה-סודך?

ברכה ובריאה, פילוג וריבוי

האות המבטאת את העולם הגשמי, האות בה התחיל ספור בריאת העולם הפיזי.

אות המבטאת את הגוף ביחס לנשמה המבוטאת באות "א"

האותיות "א" ו"ב" משלימות זו את זו. "ב" מהווה "כלי" משלים לאות "א".

"ב" רומזת לחלוקה לריבוי לשפע וברכה גשמית כפי שנאמר: "להניח ברכה אל ביתך.."

הנושא בשמו את האות "ב", הוא בעל עצמה, לראות את העולם הדואלי להתייחס אל מכלול הדברים לראות קצוות וגם לחבר אותם. נכון, הוא נמצא פעמים רבות בתוך דילמה, וענין הבחירה היא מנת חלקו, , לפעמים יתגלה כחלש כמתלבט ולעמים דוקא בזכות האופק הרחב שלו, והנתונים הרבים שהוא שולט בהם, יש לו יכולת ניתוח אנליטי ויכול להגיע למסקנות נבונות ביותר.

דבר והיפוכו, לבעל האות "ב", אינו מסמל ניגוד אלא השלמה והרמוניה הנוצרת ממיזוג שבין ההפכים. (זכרו את המושגים "אין ויאנג").התורה התחילה באות "ב" רומזת כי העולם שלנו הוא עולם דואלי. כל החכמה האזוטרית והמושגים היסודיים בתורת ישראל מתבססים על רעיון הזוגיות: התורה ניתנה לנו על שני לוחות הברית, אדם וחוה תורה שבכתב ותורה שבע"פ, מצוות שבין אדם למקום ומצוות שבין אדם לחבירו, העולמות גשמיות ורוחניות, העולם הזה, העולם הבא... יצר הטוב ויצר הרע, איברים בגופנו השלם מורכבים בזוגות..

אפשר לשתף איתו פעולה, נוח להתחבר אליו.

אות זו יוצרת 50% של המילה:"לב" כי הלב מסמל רגשות אשר מסומלות ע"י קצוות וקיצוניות. "אהבה, שנאה, קנאה, רחמים, רעות, הבנה, רכות, רגשנות, עליזות, שמחה, גבורה, פחד, אומץ, חום, רוע ועוד... המילה :"לב" נכתבת גם כמילה :"לבב" "ויין ישמח לבב אנוש.." אדם הפותח את ביתו

האות "ב" מבטאת גם רגש, ביחס לאות "א" אשר יכולה לסמל "שכל".

האות "ב" פתוחה מצד שמאל רומזת על אפשרות של פתוחה לקראת הבאות לקראת מה שצופן העתיד גם רומזת לפתיחת הדלת בפני אורחים ובפני הזולת, רומזת לאפשרות לקבל רעיונות חדשים, אנשים חדשים שכן אלה יגרמו להעשיר את חיינו.

כתוספת או כסכום חלקי לנ"ל

"ב" היא האות השניה, ומייצגת את הרגשות, אות הניתנת להשפעה.

תכונות:

ידידות- סימפטיה, רעות, אירוח

משפחתיות- אהבה למען המשפחה, שקט, שלוה, "ב" נקבה, תצטיין כאם אוהבת, בעוד ש"ב" זכר, יפגין אהבה רבה לטבע ולחיי כפר, לשניהם צורך לחיים משותפים עם בן-זוג, ורתיעה מחיי רווקות.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

דעות קבועות- רגשות שאינם משתנים, אמונות מעוגנות,

"ב" שליליים (אם מדכאים את זרימתו) עלולים להיות מאד אנוכיים, שקועים בעצמם, רכושנים ורודפי-בצע, דעות חסרות גמישות

עודף רגישות- נרגשים עד למתיחות, יתר , ואף עצבנות גלויה.

מהות האות – האות בי"ת מסמלת ברכה ובריאות. העולם נברא באות בי"ת כי ברכת הבריות לאל אחד היא יסוד הבריאה: "ברוך אתה ה' לעולם אמן ואמן" . האות בי"ת מסמלת חלוקה ככתוב בספר בראשית :"זכר ונקבה ברא אותם". לעיתים קיימת ברכה , והאדם המובל החמשת חושיו, אינו רואה אותה כי היא מוסתרת, באות בי"ת יש כיסוי לברכה כי היא אמיתית. האות בי"ת מסמלת בית שהוא מבצרו של האדם כי בתוך ביתו יכל האדם לעשות כרצונו ללא פחד, כי הוא מכוסה. קיים הסבר נוסף לבריאת העולם באות בי"ת ולא באות אל"ף היות והאות אל"ף מסמלת את המילה "ארור" ובאות בי"ת מצא הבורא את הטוב והברכה והטוהר הדרוש לבריאת היקום והתורה, האות בי"ת מלמדת לראות את הפנים ולא להסתפק בכיסוי החיצוני כי מה שאתה רואה זה לא מה שיש.

תכונות האות- מופנמות , קור ומודעות למגבלות ולכן נותנת כוח ושאפתנות חומרית . האות מאפיינת רצינות ורציונליות , אהבת החומר עקב פחד ממחסר , מסתדרת היטב עם מסגרות וביתית מאוד, ראיית העולם רציונלית וחדשנית , אך חיים ארוכים ובריאות טובה, תלוי במיקום האות. מרמזת על מחנכים טובים , צניעות ומשמעת עצמית, תבונה בהשקעות חומריות, וסובלנות רבה בכל הקשור ליחסים בין הבריות. האות בי"ת תביא את הברכה לאדם שיהיה בנתינה והאהבה ולא יחשוב רק על רצונו העצמי.

בריאות האות – האות בי"ת בראה את כוכב שבתאי שמשפיע על מזל גדי ודלי, לכן קשורה לשאפתנות לכוח, לחיים ולמוות.

האות מתייחסת ליום א בשבוע ולעין ימין.

ערך מספרי: 2 .