אאא

"ג" מה סודך?

חסד והתעלות לשיא

"לגמול" פירושו "להעניק" "לתת".

האות רומזת לכח הנתינה. גמילות חסדים,

צורתה כאדם שיצא מביתו (מהאות "ב") וצועד לעבר ה"דל" כדי להעניק ולספק לו את צרכיו, להשלים את חסרונו..

הנושא בשמו את האות "ג" יהיה בעל מוטיבציה חזקה לתת להעניק לתרום לחברה, להשפיע, הרעיון של הנתינה חרוץ בנפשו של האדם אשר מעורר בעצמו מתוך פנימיותו את הערך של נתינה. הנתינה תגרור בעקבותיה הצלחה שפע ומזל לאדם הנותן, כי בפעולותיו האדם מניע את גלגלי השפע בעולם, ובזכות זה יקבל גם הוא מהשפע הזורם בעולם.

אדם זה מכיר בסגולות הנתינה, ויכולת פנימית להבין כי כל "ביזבוז" מצידו הוא רק השקעה אשר תביא בעקבותיה, הצלחה חוזרת. הביטוי: " הטיפש נותן והחכם לוקח" מוסבר על ידו כי הטיפש חושב שהוא נותן ומבזבז.. ואילו החכם מבין כי הוא גם מקבל, מקבל אישיות של נדבנות, מקבל את החיים הערכיים שיש בהם סיפוק.. ועוד..

עצמתה של האות "ג" יכולה לאחד את הניגודים , ליצור שלמות אחת משני ניגודים לחבר את הקיצוניות שבין "א" ל"ב", תפקידה לאחד את האיברים השונים והמנוגדים, ליצור מהם ישות אחת . להיות גשר ביניהם.

יכלתה של האות "ג" להביא לגמר הבשלה, כלומר להתפתח עד תום עד שניתן להינתק מהמקור, כמו תינוק היונק משדי אמו וכאשר הוא חדל הוא נגמל.

יש באות זאת גם ענין הקשור לתשלום עבור למי שעשה מעשה, להחזיר למישהו כגמולו.

כתוספת או כחלק מסכום לנ"ל:

האות "ג" מייצגת אנרגיה

תכונות:

מזג-נח- עליז,מלא חיים, חביב, בעל רצון טוב, אדיב חפשי מדאגה,

הפרזה- מתון, רחב-לב,

מומחה- מימן, בקיא, גמיש, חרוץ וזריז.

נואם- מליצי, גלוי-לב, מרצה, בקיא בשיחה.

מארגן- מתכנן, מקדם, מהנדס, ממציא, ספונטאני.

אות "ג" שלילית (אם ידכאו את זרימתו) יכול להיות חסר בושה, מוזנח, חסר הבנה,

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

לא מוסרי, חסר מצפון וחסר עקרונות.

הפרזה, בזבזן, אינו רואה את הנולד, פזרן,

אימפולסיבי- חסר סבלנות, פועל בדחף רגעי.

מהות האות - האות גימ"ל מסמלת את גומל החסדים, חסדו של הבורא. לאדם ישנם שלושה שותפים: אדם חוה והבורא, שהם שלושת הקווים של היקום: הרוחני, הפיזי והמאזן. גימ"ל מלשון גומל או גמל , הנושא על כתפיו עול. האות גמל מלמדת אחדות ואת הכוח להצלחה. "גד" זה למזל, והמזל הוא ללמוד מהאות גימל שהצלחה אינה נשארת במקום שלא מודעים לה ואין לקחת אותה כמובן מאליה. אודות היא הכוח להצלחה , וצרוף של האות גימל לאות דלת יוצר את המילה גד שזה מזל האחדות שבצרוף הוא הגורם , אך כמובן שמעשים שלילים הנוגדים את כוחה של האות גימל יביאו את ההפך מהמזל.

תכונות האות- אהבת מרחבים וחוסר מסגרות ומגבלות, מחשבה פילוסופית וראיית עולם רחבה, האות גימל מרמזת על נסיעות ותנועה, חוסר אחריות מצד אחד ואהבת צדק מאידך, בזבזנות ואהבת חיי נוחות ואהבות פיזיות , יכולת ארגונית טובה אך תמימות ילדותית. האות גימל יכולה לגמול לאדם הנמצא בחוסר , אם ילמד לשלוט על יצריו המיניים ועל פריצת המסגרות שבו- האות גימל תגמול לו חסד. "ואהבת רעך כמוך" הוא סוד ההצלחה של האות גימל.

בריאת האות- האות גימל בראה את כוכב צדק שמשפיע על מזל קשת ודגים , לכן קשורה להתרחבות ושפע, לחוק ומשפט.

האות מתייחסת- ליום ב בשבוע ולעין שמאל.

ערך מספרי: 3