אאא

מדינות האיחוד האירופי נמצאות בעיצומו של גיבוש מסמך הקובע כללים קשוחים והדוקים באשר להגבלת הגירעונות התקציביים של מדינות גוש האירו. בטיוטת הסכם של ממשלות האיחוד האירופי שהגיעה לידי "בלומברג", עולה כי ההסכם הותאם לדרישות הבנק המרכזי של אירופה.

מטיוטת ההסכם עולה כי סטייה משמעותית של יעד הגירעון שנקבע - 0.5% מהתוצר, תוביל להפעלה אוטומטית של "מנגנון תיקון".

ההסכמות שהושגו עד כה יידונו בוועידת הפסגה האירופית שתתקיים ביום ב' בשבוע הבא. התוכנית האמורה מסמיכה אף את הנציבות האירופית לקבוע מועדים להתכנסות לדיון בנושאים תקציביים, בית הדין האירופי לצדק יוסמך לאכוף את חוקי התקציב.

קנצלרית גרמניה, אנגלה מרקל מציבה את ההגבלות התקציביות בראש מעייניה ורואה בהן כמאמץ מרכזי של אירופה להיאבק במשבר החוב. לטענתה יש לחזק את הכללים ולהקשות אותם כדי להחזיר את האמון סביב כספי הציבור בגוש האירו.

מקבלי ההחלטות מתכוונים לעגן את הסנקציות, שכבר קיימות על חריגה בגירעון התקציב ולתת להם תוקף חוקתי. מכאן יהיה קל יותר להעניש מדינות בעלות תקציב מופרז ולדרוש מכל אחת המהדינות לנהל תקציב מאוזן בהתאם לדרישות.

עוד על פי הדוח, ההסכם ייכנס לתוקף אחרי שיקבל את אישורן של 12 מדינות מתוך 17 מדינות גוש האירו.