אאא

חג השבועות אותו נחגוג הערב מעלה את השאלה האם אנו באמת ארץ זבת חלב ודבש?

לרגל חג השבועות, נתבקשו אנשי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לספק נתונים עדכניים על החלב והדבש בישראל. הנתונים מעניינים:

כמות התפוקה הכוללת של חלב (בקר, צאן ועיזים) בשנת 2008 נאמדה בכ-1,333 מיליוני ליטר. עלייה של 8.7% לעומת שנת 2007 הנובעת מהגדלת המכסות והייצור העודף על מנת לספק את מלוא הביקוש לחלב.

ערך החלב שסופק נאמד בכ- 2.9 מיליארד ש"ח, והוא כ-11.6% מסך התפוקה החקלאית. הכמות כוללת גם את כמות החלב שנצרכת באופן עצמי (בעיקר במגזר הערבי שם צריכת חלב העיזים גבוהה).

תפוקת הדבש בישראל, לעומת זאת, הייתה בשנת 2008 רק כ-2,500 טון. ערך הדבש נאמד ב-42.5 מיליון ₪. הכמות ירדה ב- 24.2% בעיקר כתוצאה ממיעוט גשמים ופיזורם בשנה זו שפגע במרעה הצפוני הנדרש לייצור הדבש.

במקביל, המחיר עלה ב- 4.6% לעומת שנת 2007. תוצרת זו נובעת מכ-90 אלף כוורות. היבול הממוצע בכל כוורת היה כ-25 ק"ג – כמות זו לא סיפקה את כל הביקוש המקומי לדבש במדינת ישראל. לפיכך היה צורת בייבוא משלים. כמות הדבש שיובאה לישראל בשנת 2008 הייתה כ - 1,300 טון, לעומת 940 טון בשנת 2007.

בשנת 2007 הסתכמה ההוצאה החודשית הממוצעת של משקי הבית בישראל ב-11,584 ש"ח בחודש, 2.1% מכלל ההוצאות היו על חלב ומוצריו.

במשקי הבית בישראל ההוצאה החודשית הממוצעת על חלב מפוסטר הייתה 48.9 ש"ח בחודש, על מעדני חלב וגבינה 30.0 ש"ח, על גבינה צהובה 31.6 ש"ח, על גבינה לבנה 44.3 ש"ח ועל דבש 4.5 ש"ח בחודש.

בשנת 2008 היה מחיר ליטר חלב מפוסטר 6.07 ש"ח בממוצע (בקרטון), מחיר 100 גרם גבינה צהובה קשה מחלב בקר היה 4.67 ש"ח בממוצע, מחיר 250 גרם גבינה לבנה רכה היה 6.31 ש"ח בממוצע. בשנת 2008 עלה מחיר החלב המפוסטר ב-8% (דצמבר 2008 לעומת דצמבר 2007).

מחירי הדבש עלו בשנה זו ב-7.3% (דצמבר 2008 לעומת דצמבר 2007).

שיהיה לנו חג שמח, מתוק ולבן.