אאא

דוד בניזרי, אחיו של השר לשעבר שלמה בניזרי, העניק השבוע שורת ראיונות ובהם תקף בחריפות את שופט בית המשפט העליון אדמונד לוי, שהחמיר באופן משמעותי ודרמטי בגזר הדין של אחיו, והעלתה אותו לארבע שנות מאסר.

בעקבות הדברים, החליטה הנהלת בתי המשפט לצאת להגנתו של השופט העליון. משה גל, מנהל בתי המשפט, שיגר היום פניה ליועץ המשפטי מני מזוז, בו ביקש לבחון האם בניזרי לא עבר על זילות בית המשפט בראיונות שהעניק.

בראיון אמר אחיו של בניזרי בין היתר כי השופט לוי הוא "רשע וגס רוח... ומרים יד בתורת משה", לאור העובדה כי אינו פוסק לפי דין תורה.

במכתבו של מנהל בתי המשפט נאמר כי "בדברים ישנה זילות של ממש תוך שימוש בסגנון משתלח, גס וברוטאלי... "יש לראות בחומרה ניסיון ליצור דה לגיטימציה של המערכת המשפטית ולייחס כוונות בלתי ענייניות תוך הכפשת שופט בשל החלטה הנסמכת על שיקול דעתו המקצועי".

גל מזכיר את לשון החוק: "האומר או כותב דבר על שופט או דיין לעניין כהונתו בכוונה לפגוע במעמדו, או מפרסם דברי גידוף נגד שופט או דיין כדי להחשיד או לבזות את דרכי השפיטה - דינו מאסר שלוש שנים".