אאא

האם קשור יעקב ג'ק טייטל לרציחתם של עוד ערבים מעבר לשניים בהם הודה? – בשירות הביטחון הכללי לא מוציאים זאת מכלל אפשרות.

חוקרי השב"כ הממשיכים בחקירתו של טייטל לאורך שעות ארוכות בכל יום ויום, פתחו באחרונה מחדש עוד 7 תיקי רציחות בלתי מפוענחות של פלסטינים בשנים האחרונות, ובודקים האם יש קשר בין יעקב טייטל לפחות ל-5 מתוכם. נושא החקירה אינו קל לשב"כ שכן מן הרגע שטייטל הבין שעלו עליו וכי הוא יועמד לדין על מעשי רצח של ערבים, הוא מוכן להרחיב לעצמו את התיק ולייחס לעצמו עוד ועוד מעשים, שבשירות הביטחון לא משוכנעים שהוא אכן ביצע אותם.

כך למשל קשר עצמו טייטל לאירוע הרציחה במועדון התל אביבי, אך מתישאולו הממושך של טייטל בעניין הסתבר לחוקרים שהוא איננו בקיא כלל היכן מצוי המקום ומה בדיוק היה שם, ולפיכך הסירו בשלב זה את הקשר שלו לאירוע הספציפי בתל אביב.

יתירה מכך, אשתו סיפרה בחקירתה שבאותו ערב בו היה בירי במועדון התל אביבי, היא שהתה יחד עם בעלה בבית ידידים, ובדיקת השב"כ והמשטרה העלו שאכן כך היה. עם תום החקירה במעשי הרצח הלא מפוענחים יעברו החוקרים לבדוק גם ניסיונות פגיעה אחרים ביהודים ובשאינם יהודים שגם הם לא פוענחו במהלך 13 השנים האחרונות, ושוב גם חקירה זו תנסה לקשור בין האירועים לטייטל.

במקביל חוקרת עתה המשטרה אם היה לטייטל שותף או יועץ שעזר לו לנסח את הכרוזים שפרסם והדביק במקומות שונים, שכן טייטל כמעט ואינו דובר עברית וחלק מן הכרוזים נוסחו בעברית שהיא הרבה מעל לרמתו של טייטל.