אאא

חברי ועדת פרי להגברת השוויון בנטל שוקלים להקים מסלול ישיבות הסדר גם עבור תלמידי הישיבות החרדיים, כך מדוח הבוקר 'מעריב'.

חברי הוועדה יתכנסו מחר (שני) לאחר הישיבות האחרונות שלהם בטרם יפרסמו את טיוטת החוק להגברת השוויון בנטל.

לפי הדיווח, מסלול ההסדר שמיועד כעת רק לציבור הדתי-לאומי וכולל שירות של 16 חודשים, יפתח גם לתלמידי הישיבות החרדיות ומסלול השירות יתארך בהדרגתיות בשנים הקרובות לשנתיים, גם עבור הציבור החרדי וגם עבור הציבור הדתי לאומי.

תקופת המעבר עד ליישום החוק החדש תימשך שלוש או ארבע שנים, במהלך התקופה הזו יידרשו הישיבות לעמוד במכסות גיוס. האברכים יקבלו פטור קבוע בעת שיגיעו לגיל 22 אז יאבדו את המימון מהמדינה ויוכלו להשתלב בשוק העבודה.

יעדי הגיוס לצבא ולשיורת האזרחי יקבעו לפי מה שסוכם בהסכמים הקואליציוניים, כאשר כבר בתקופת המעבר יוטלו סנקציות כלכליות על ישיבות שלא יעמדו ביעדים.

עוד דווח כי בוועדה הוחלט להטיל חובת גיוס על כולם, לאחר תקופת המעבר. תלמידי הישיבות יוכלו לדחות את הגיוס עד גיל 21, למעט מי שיוגדר כ"מתמיד", כאשר תחת הקטגוריה הזו יכללו כ-1,800 תלמידים בכל מחזור, שיתוקצבו על-ידי המדינה בסכומים גבוהים מהתקציב כיום.

עוד הוחלט בוועדה לקצר את שירות החובה בארבעה חודשים, להקים שני גדודים נוספים שך "נצח יהודה" החרדי ולהקים בתקופת המעבר רשות שירות אזרחי שתטפל בצעירים החרדים שלא יתגייסו לצבא ותפעל תחת משרד הכלכלה.

בדיון מחר תעסוק הוועדה בשאלת הסנקציות והתמריצים האישיים. גורם בוועדה אצר ל'מעריב' כעי השרים הבינו שכדי לעמוד ביעדי הגיוס יידרשו סנקציות ותמריצים משמעותיים.