אאא

מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אייל גבאי, שלח השבוע מכתב לרבנות הראשית בו הוא דורש מהרבנות לבדוק מי מממן את נסיעותיו הרבות של הרב הראשי לחו"ל.

 במכתב שנכתב בעקבות ביקור שהרב מצגר קיים באוהיו בשבוע האחרון, כותב גבאי: "חלק מן הנסיעות של הרב ממומנות על ידי גורמים זרים. בעיני המתבונן יכולים להתקיים יחסי קח-תן בין מימון הנסיעה ובין השתתפות באירועי גיוס כספים למוסדות וארגונים זרים. בכוונתי להציע בקרוב לרבנות קווים מנחים לאישור נסיעות על מנת שיהיו ידועים מראש".

מהרבנות נמסר בתגובה כי הנסיעות קיבלו את אישור היועצים המשפטיים של הרבנות ושל משרד ראש הממשלה בהתאם לנוהל שקבע היועץ המשפטי לממשלה.