(צילום: Noam Revkin Fenton/Flash90)
אאא

"אם אני תוקף את לפיד על הנושא החרדי יכול להיות שאני משרת אותו", כך אומר חבר-הכנסת משה גפני הבוקר (שלישי) ובפיו בקשה שלא לתקוף את לפיד על הנושא החרדי.

בראיון למרדכי לביא בתוכניתו 'שמונה עד עשר' ברדיו "קול ברמה" אמר כפני: "הממשלה הזאת שמלכתחילה אמרנו שהיא ממשלה רעה מאד, אין קשר בין המרכיבים השונים שלה בשום תחום מתחומי החיים במדינת ישראל, והמציאות הזאת, אני חושב שאמרתי אז, זה לא יחזיק יותר משנה וחצי(...). אנחנו יודעים שני דברים, אנחנו יודעים שהממשלה הזאת לא מתפקדת כבר חודשים ארוכים ואנחנו יודעים שרמת התיעוב בין המרכיבים השונים של ראשי הסיעות שמרכיבות את הקואליציה, שאפילו קיוסק אי אפשר היה לתת להם לנהל, רמת התיעוב הגיעה למימדים כאלה שזה כנראה בלתי הפיך גם אם יקום איזה מישהו ויתווך ביניהם ועוד חודש- חודשיים יצליחו להיות יחד, מה שאני חושב שכבר לא קורה".

עוד הוסיף ח"כ משה גפני: "אנחנו לא היינו במשחק, אנחנו הציבור החרדי ונציגיו, לא היינו במשחק הזה כל התקופה הזאת, למעלה משנה וחצי. גם הכו בנו מאד קשה, תקציבית, השקפתית, ניסיונות חקיקה, הגיוס... אנחנו לא היינו במשחק, היינו באופוזיציה. הם עשו את מה שהם עשו. אנחנו צריכים להמשיך את המהלך הזה. אסור לנו להתערב בכל המהלכים הללו ואנחנו באמת גם לא מתערבים, נציגי הציבור החרדי. שיבוא יאיר לפיד, שעמד בראש מפלגה של 19 מנדטים ועמד בראש המערכת הכלכלית של מדינת ישראל, ויגיד לעם מה הוא עשה, מה הוא עשה בנושא הכלכלי ובנושא המדיני. שלא יקח אותנו, שאנחנו נגן עליו באופן כזה, ויגיד שיש דיל עם החרדים. אנחנו לא נסבול את הדבר הזה.

אבל מצד שני זה טוב לכם, לא? כי אתם תוקפים אותו והוא תוקף אתכם...

"אני לא רוצה לשמוע ואני כועס מאד על עיתונאים חרדים או אנשים חרדים שמעלים את הנושאים הללו, הנושאים הללו לא על סדר היום. אנחנו לא במשחק הזה, תעשו את הסודות שלכם בבית, אני לא מעניין אותי מהסודות....".

כשאתה תוקף את יאיר לפיד, אתה משרת אותו? כן. אתה משרת אותו בקרב קהל המצביעים שלו.

"אם אני תוקף אותו על הנושא החרדי יכול להיות שאני משרת אותו, אם אני תוקף אותו על הנושא המקצועי, הכלכלי, המדיני, הדברים שבאמת הוא נכשל בהם כשלון טוטאלי, אני לא זוכר כישלון כזה מהדהד כמו האיש הזה. תראה מה שעשיתי יחד עם חברי בנושא מע"מ אפס... אני רותח מזעם על אנשים שמכניסים אותנו לעניין הזה ללא צורך".

אני אומר שלא כולם גפני, כשאתה מותח ביקורת כלכלית נגד יאיר לפיד אז גם בתקשורת הכללית זה נשמע מאדם שהוא לא רק חרדי אלא איזשהו בר סמכא בנושא הכלכלי, היית פעיל מאד שם וקיבלת הרבה מאד מחמאות. אבל צריך זהירות עם העניין הזה, כי לא רק אתה מדבר על לפיד ואנחנו שומעים הרבה מאד אמירות חריפות נגדו ויש לזה משמעות שמחר בבוקר הוא יתרגם אותה. וכן להפך, אבל, חשוב לומר, ככל שלפיד יתקוף אותנו יותר אז בציבור החרדי ירגישו יותר ויותר צורך להתחבר ולעזוב את כל המחלוקות כי יש אויב גדול בחוץ.

"בבמה המכובדת הזאת שלך אני רוצה להגיד: אסור לנו, אני פונה גם לנציגים החרדים שאנחנו מדברים על זה גם בישיבות שלנו ואני פונה גם לעיתונאים החרדים, לא לתקוף את לפיד על הנושא החרדי. כולם יודעים את זה, לא רלוונטי, זה משרת אותו. אפשר כל אחד בסגנונו וכל אחד בדיבורו, יש לנו מספיק, מה שהאיש הזה עשה או לא עשה בנושא הכלכלי, מה שהוא עשה או לא עשה בכל הנושאים הכלליים של מדינת ישראל, לשחק על המגרש הזה, רק על המגרש הזה. לא היה לנו מקרה כזה שמישהו שאנחנו נגדו, שמציאות המקצועית שלו הייתה כל כך דלה, כל כך אפסית ועל זה צריך לדבר. לא להיגרר לדברים שיכול להיות שאנחנו צודקים אפילו, לא להיכנס לנושא החרדי ואני ממש מתרגז על העניין הזה שמכניסים אותנו בכוח, כאילו אנחנו חייבים להיות בתוך הסיפור הזה של מה שנתניהו יושב עם לפיד או מה שהוא דיבר איתו קודם. אנחנו לא שם!".